Vuoden 2018 terveystiedonopettaja on Tiina Nikulainen Espoosta

9.11.2018


Tiina Nikulainen opettaa Helsingin Saksalaisessa yläkoulussa ja lukiossa terveystietoa ja liikuntaa.

 

Tiina kouluttautuu aktiivisesti ja hän on kerännyt aktiivisesti oppimateriaalia opettaakseen suomalaista oppiainetta saksan kielellä. Materiaalin keruun lisäksi Tiina on kääntänyt runsaasti oppimateriaalia sekä omaan opetukseen että myös muiden opettajien käyttöön. Kymmenet jatkuvasti vaihtuvat saksalaiset opettajakollegat ovat saaneet tutustua heille uuteen oppiaineeseen Tiinan aktiivisen ja avoimen kommunikaation avulla ja näin voidaan sanoa tapahtuneen suomalaisen erityisosaamisen vientityötä Keski-Eurooppaan.

 

Aktiivisen kouluttautumisen lisäksi Tiina on aina valmis kouluttamaan/perehdyttämään muita sekä auttamaan erilaisissa koulun terveyden ja hyvinvoinnin haasteissa. Opettajana hän on aktiivisesi yhteydessä oppilashuoltoon ja vanhempiin osoittaen aidon kiinnostuksen auttaa lapsia perheineen terveyteen liittyvissä haasteissa myös työajan ulkopuolella.

 

Ystävällisyys, toisten huomiointi ja jämäkkyys ovat Tiinan työskentelyssä aina vahvasti läsnä. Oppilaiden onkin helppoa lähestyä Tiinaa ja usein lukion päättävien oppilaiden kiitokset näkyvät konkreettisesti ja ovat tunteikkaat.