Luennot

Opetushallinnon ajankohtaiset

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kirjoittaessani tätä LIITO-päivien 2023 demon esittelyä ovat vuoden tärkeimmät asiat vielä kysymysmerkkeinä. Miten eduskuntavaaleissa käy? Millainen on Suomen tuleva hallitus? Millaisia tulevat olemaan seuraavan hallitusohjelman kirjaukset koskien esim. perusopetusta ja lukiokoulutusta?

Matti Pietilä
Työt liikunnan ja urheilun parissa alkoivat jää- ja jalkapallon juniorivalmentajana 14-vuotiaana. 15-vuotiaana ehdinkin jo päättää, että minusta tulisi ’isona’ liikunnanopettaja. Matka oli suopea eli kuulun Jyväskylän ’valkoisen talon’ kasvatteihin. Liikunnan opetus- ja hallintotehtävien jälkeen aloitin tammikuussa 2003 työt Opetushallituksessa ja vastaan yleissivistävän koulutuksen liikuntakasvatuksen kehittämisestä. 

Matti Pietilä

Miten herättää liikkumisen ilo?

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Työpaja ammatillisten oppilaitosten opettajille teemalla: Miten herättää liikkumisen ilo? Tule jakamaan kokemuksia ja ajatuksia aiheesta. Työpajassa kerrotaan myös SAKU ry:n ja Smart Moves -hankkeen palveluista ammattiin opiskelevien liikkumisen ja hyvinvoinnin tueksi.

SAKU ry ja Smart Moves
Työpajaa pitämässä koulutuskoordinaattori Tiina Hasari ja verkostokoordinaattori Maria Käkelä Saku Ry:stä ja Smart Movesin hankekoordinaattori Teea Mäkinen UKK-Instituutista. 

Tiina Hasari                     Maria Käkelä                        Teea Mäkinen

Formatiivinen arviointi liikunnan ja terveystiedon opetuksessa

Tunneilla selvennetään formatiivisen eli oppimisen aikaisen arvioinnin moniulotteista käsitettä ja esitellään laajalti levinnyt teoreettinen viitekehys, jonka strategioiden avulla opettaja voi suunnitelmallisesti tehostaa oppijoiden oppimista ja motivaatiota opetuksessaan. Ohjelmassa on kaksi erillistä demoa: formatiivinen arviointi liikunnanopetuksessa ja formatiivinen arviointi terveystiedon opetuksessa.

Kouluttaja Tommi Norppa on lukion liikunnan ja terveystiedon opettaja, urheilun psyykkinen valmentaja (UPV sert.) ja väitöstutkija Jyväskylän yliopistossa.

Tommi Norppa

Vuorovaikutustaidot: ”Pieniäsuuria-asioita” oppilaan kohtaamisessa – huoneentauluja arkeen

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Demolla pysähdytään pohtimaan sitä, mikä on ihmisen kohtaamisessa ydintä. Miten tukea ihmisenä kasvua, ennaltaehkäistä haastavia tilanteita tai toimia hankalissa vuorovaikutustilanteissa? Monimutkaisiin asioihin ei ole yksinkertaisia vastauksia, mutta tämän demon aikana voi muistuttaa itseään asioista, jotka itse näkisi tärkeiksi jääkaappimagneeteiksi opettajanhuoneeseen.

Tommi Mäkinen
Tommi on liikunnalta ja ennaltaehkäisevästä lastensuojelutyöstä opettajankouluttajaksi ponnistanut ihmisyyden ja ihmisten kanssa olemisen ikuinen ihmettelijä. Työkseen hän opettaa opettajaopiskelijoita ja kouluttaa eri alojen ammattilaisia. Tällä hetkellä hän tekee väitöskirjaa liikunnanopettajaopiskelijoiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisesta opintojensa aikana.

Tommi Mäkinen

Pienen tilan mahdollisuudet

Sali varattu, teknologia avuksi pienen tilan liikuntaan
Demon tavoitteena on pohtia, kuinka teknologiaa voidaan hyödyntää liikunnanopetuksen tukena silloin, kun opetustila puuttuu (esim. koulun juhlajärjestelyt, valokuvaus salissa) tai on vähän tilaa käytössä.

Anna Haapalainen
Olen "nörttäävä jumppapirkko" Etelä-Savosta. Työskentelen liikunnan ja terveystiedon opettajana Mikkelissä Rantakylän yhtenäiskoulussa, joka on tunnettu innovatiivisesta otteesta opetusteknologian suhteen. Olen toiminut useamman vuoden tutoropettajana ja kouluttajana milloin milläkin nimikkeellä: bittiope, digitutor, toiminnallisen oppimisen tutor. Innostun helposti ja kokeilen mielelläni uutta tekniikkaa ja uusia sovelluksia opetuksessa. Teknologia nähdään usein syynä liikkumattomuuteen sekä huonoon fyysiseen toimintakykyyn. Itse pyrin ajattelemaan asiaa toisin päin. Opetuksessa yhdistelen mielelläni teknologiaa ja toiminnallisuutta.

Anna Haapalainen

Vieraskieliset opiskelijat liikunnassa
Motivoiva vuorovaikutus

Psykologisen joustavuuden taidot liikunnanopettajan tukena