Edustukset

LIITO ry:n edustaja / nimetty yhteyshenkilö 2023-2024

OPETTAJAJÄRJESTÖT

OAJ:n pedagoginen toimikunta: Heidi Rautajoki (varajäsen)

Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto (POE):  

I vastuuhenkilö:  Jani Laaksonen, varalla: Satu Ovaska 
II vastuuhenkilö:  Heidi Rautajoki, varalla: Eva-Greta Snäll

Aineopettajaliitto (AOL): Mirva Ikola (varsinainen jäsen)

Peto ry (Pedagogisten aineopettajajärjestöjen toiminnanjohtajat): Tiina Apajalahti

YLIOPISTOT JA TUTKIMUSKESKUKSET

Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta & LIKES –tutkimuskeskus: Heikki Hurskainen, Virpi Manninen, Nina Nakari

UKK-Instituutti: Smart Moves: Harri Heiskanen

Tubettajat nuorten mielenterveyden tukijoina - Tampereen yliopisto: Tiina Apajalahti ja Anna Haapalainen


VALTIOLLISET VIRANOMAISET

OKM (Opetus-ja kulttuuriministeriö): Mirva Ikola, Tiina Apajalahti, Heidi Rautajoki

OPH (Opetushallitus): Mirva Ikola, Tiina Apajalahti  YTO-pooli: Harri Heiskanen


LIIKUNTA- JA TERVEYSJÄRJESTÖT SEKÄ -YHDISTYKSET

Olympiakomitea: Heidi Rautajoki, Tiina Apajalahti 

Liikuntatieteellinen Seura: Heidi Rautajoki, Tiina Apajalahti 

EHYT ry (Ehkäisevä päihdetyö):

  • Hallitus: Eva-Greta Snäll (varajäsen)
  • Anna Haapalainen

Paralympiakomitea: Tiina Apajalahti

SAKU (Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto): 
Harri Heiskanen ja Tiina Apajalahti

KLL (Koululiikuntaliitto): Tiina Apajalahti

Savuton Suomi 2030: Heidi Rautajoki

Sosped-säätiö: Tiina Apajalahti ja Anna Haapalainen

LTF Lasten terveysfoorumi: Eva-Greta Snäll ja Heidi Rautajoki