Edustukset

LIITO ry:n edustaja / nimetty yhteyshenkilö 2021

OPETTAJAJÄRJESTÖT
OAJ:n pedagoginen toimikunta: Kasper Salin (varajäsen)
Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto (POE):
I vastuuhenkilö: Kasper Salin, varalla: Jani Laaksonen
II vastuuhenkilö: Esa Mäki-Tulokas, varalla: Heidi Rautajoki
Aineopettajaliitto (AOL): Mirva Ikola (varsinainen jäsen)
Staili ry (Suomen taide- ja taitoaineiden liitto): Kasper Salin
Peto ry (Pedagogisten aineopettajajärjestöjen toiminnanjohtajat):
Tiina Apajalahti

YLIOPISTOT JA TUTKIMUSKESKUKSET
Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta & LIKES –tutkimuskeskus: Kasper Salin, Jani Laaksonen, Elina Kallinen, Viljami Välipirtti
UKK-Instituutti, Smart Moves: Esa Mäki-Tulokas
Aalto yliopisto, LIIKU-hanke: Liikuntatilojen sisäilman ja sisäympäristön laatu ja mahdolliset vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen (LIIKU-hanke): Kasper Salin,  Tiina Apajalahti

VALTIOLLISET VIRANOMAISET
OKM (Opetus-ja kulttuuriministeriö): Kasper Salin, Tiina Apajalahti
OPH (Opetushallitus): Kasper Salin, Tiina Apajalahti, YTO-booli: Harri Heiskanen
Eduskunta: Kasper Salin, Tiina Apajalahti
Puolustusvoimat: Kasper Salin, Esa Mäki-Tulokas, Tiina Apajalahti

LIIKUNTA- JA TERVEYSJÄRJESTÖT SEKÄ -YHDISTYKSET
Olympiakomitea: Heli-Maija Koukkari, Satu Ovaska, Tiina Apajalahti 
Liikuntatieteellinen Seura
Hallitus  varsinainen jäsen: Kasper Salin
EHYT ry (Ehkäisevä päihdetyö):
Valtuusto:Terhi Paldanius (varsinainen jäsen), Jani Laaksonen (varajäsen)
Hallitus: Vesa-Matti Seppälä (varsinainen jäsen)
Paralympiakomitea ja Soveli
Heli-Maija Koukkari ja Tiina Apajalahti
SAKU (Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto)
Esa Mäki-Tulokas  ja Tiina Apajalahti
KLL (Koululiikuntaliitto): Tiina Apajalahti
Savuton Suomi 2030: Heidi Rautajoki
Selkäliitto (Back to Move!):  Mirva Ikola