Edustukset

LIITO ry:n edustaja / nimetty yhteyshenkilö 2022-23

OPETTAJAJÄRJESTÖT

OAJ:n pedagoginen toimikunta: Heidi Rautajoki (varajäsen)

Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto (POE):  

I vastuuhenkilö:  varalla: Jani Laaksonen, Eva-Greta Snäll
II vastuuhenkilö: varalla: Heidi Rautajoki, Satu Ovaska

Aineopettajaliitto (AOL): Mirva Ikola (varsinainen jäsen)

Peto ry (Pedagogisten aineopettajajärjestöjen toiminnanjohtajat): Tiina Apajalahti

YLIOPISTOT JA TUTKIMUSKESKUKSET

Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta & LIKES –tutkimuskeskus: Heikki Hurskainen, Virpi Manninen, Nina Nakari

UKK-Instituutti: Smart Moves: Harri Heiskanen

Aalto yliopisto: LIIKU-hanke: Liikuntatilojen sisäilman ja sisäympäristön laatu ja mahdolliset vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen (LIIKU-hanke): Josefina Koski, Tiina Apajalahti

Tubettajat nuorten mielenterveyden tukijoina - Tampereen yliopisto: Tiina Apajalahti ja Anna Haapalainen


VALTIOLLISET VIRANOMAISET

OKM (Opetus-ja kulttuuriministeriö): Mirva Ikola, Tiina Apajalahti

OPH (Opetushallitus): Mirva Ikola, Tiina Apajalahti  YTO-pooli: Harri Heiskanen


LIIKUNTA- JA TERVEYSJÄRJESTÖT SEKÄ -YHDISTYKSET

Olympiakomitea: Satu Ovaska, Tiina Apajalahti 

Liikuntatieteellinen Seura 

  • Hallitus: Kasper Salin (varsinainen jäsen) 

EHYT ry (Ehkäisevä päihdetyö):

  • Valtuusto: Terhi Paldanius (varsinainen jäsen), Jani Laaksonen (varajäsen)
  • Hallitus: Eva-Greta Snäll (varajäsen)

Paralympiakomitea ja Soveli: Tiina Apajalahti

SAKU (Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto): 
Harri Heiskanen ja Tiina Apajalahti

KLL (Koululiikuntaliitto): Tiina Apajalahti

Savuton Suomi 2030: Heidi Rautajoki

Sosped-säätiö: Tiina Apajalahti ja Anna Haapalainen