Move! pedagoginen opas

Move! Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä

Pedagoginen opas 
Opas liikuntaa opettaville opettajille, kouluterveydenhoitajille ja muille sidosryhmille

Kenelle: Opas on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat Move! -mittausten kanssa, luokan- ja aineenopettajille, terveydenhuoltohenkilöstölle, koululääkäreille, rehtoreille ja sidosryhmille. Pyrkimyksenä on ollut huomioida sekä kokeneet liikunnanopettajat että kokemattomammat opettajat, jolloin oppaasta löytyy valmiita arkeen siirrettäviä malleja sekä ideoita, joita jokainen voi oman asiantuntemuksensa mukaan soveltaa.

Sisältö: Oppaan alkuosasta löytyvät perustelut, joiden pohjalta Move! on alun perin kehitetty. Toisessa osassa kiinnitetään huomiota mittausten turvallisuuteen eri näkökulmista. Kolmas ja neljäs osa keskittyy mittausten organisointiin ja mittausosioiden tarkempaan kuvaukseen. Vihkosen loppuosassa keskitytään mittaustilanteiden pedagogiseen järjestämiseen, palautteen antoon ja soveltamiseen.

Tekijät: Kasper Salin ja Mikko Huhtiniemi
Koko: B5, sivumäärä 52
Hinta: 20 € + postikulut
Tilaus: Tilauslomake

Tyttö istuu selkä suorassa lattialla.
Tyttö punnertaa.
Tyttö tekee istumaannousuja.