Move! pedagoginen opas

Move! Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä


Pedagoginen opas 
Opas liikuntaa opettaville opettajille, kouluterveydenhoitajille ja muille sidosryhmille

Kenelle: Opas on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat Move! -mittausten kanssa, luokan- ja aineenopettajille, terveydenhuoltohenkilöstölle, koululääkäreille, rehtoreille ja sidosryhmille. Pyrkimyksenä on ollut huomioida sekä kokeneet liikunnanopettajat että kokemattomammat opettajat, jolloin oppaasta löytyy valmiita arkeen siirrettäviä malleja sekä ideoita, joita jokainen voi oman asiantuntemuksensa mukaan soveltaa.

Sisältö: Oppaan alkuosasta löytyvät perustelut, joiden pohjalta Move! on alun perin kehitetty. Toisessa osassa kiinnitetään huomiota mittausten turvallisuuteen eri näkökulmista. Kolmas ja neljäs osa keskittyy mittausten organisointiin ja mittausosioiden tarkempaan kuvaukseen. Vihkosen loppuosassa keskitytään mittaustilanteiden pedagogiseen järjestämiseen, palautteen antoon ja soveltamiseen.


Tekijät: Kasper Salin ja Mikko Huhtiniemi
 

Koko: B5, sivumäärä 52
 

Hinta: 25 €/jäsenet, 35 €/muut + postikulut
 

Tilaus: Tilauslomake