Jäsenasiat

Kuka voi liittyä jäseneksi?

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä liikunnan ja/tai terveystiedon opettajaksi kelpoinen opettaja. Opiskelijajäseneksi voi liittyä edellä mainittuja tutkintoja opiskeleva ja pedagogiseksi jäseneksi muu liikuntaa ja/tai terveystietoa opettava henkilö. Liiton kokouksissa opiskelija- ja pedagogisella jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.
 

LIITO:n jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

 

LIITO:n jäsenet työskentelevät liikuntakulttuurin eri alueilla ja erilaisissa tehtävissä mm.

  • peruskouluissa ja lukioissa
  • ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa
  • yliopistoissa
  • urheiluopistoissa
  • kansalais- ja työväenopistoissa
  • järjestöissä
  • säätiöissä
  • yrityksissä
  • yksityisyrittäjinä