Liito - Liikunnan ja Terveystiedon opettajat ry

Nainen puhaltaa pilliin ja kaksi miestä pelaa sählyä.

Liito ry valvoo ja edistää liikunnan ja terveystiedon opettajien etuja ja ammatillista asemaa Suomessa. 

Liito ry työskentelee koko maan koulujen liikunta- ja terveyskasvatuksen sekä muun liikuntatoiminnan ja -palveluiden kehittämiseksi.

Liito ry kehittää liikunnan ja terveystiedon opettajakoulutusta yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Liikunta osaksi oppimista – osaksi elämää 

Terveystieto – elämäntaitoa, tietoa ja asenteita