LIITO ry

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry. 

Förbundet för Lärare i Idrott och Hälsokunskap r.f.

 

  • Työskentelee koko maan koulujen liikunta- ja terveyskasvatuksen sekä muun liikuntatoiminnan ja -palveluiden kehittämiseksi
  • Valvoo jäsenten ammattiin liittyviä etuja
  • Ajaa liikunnan- ja terveystiedon opettajien ammatillisen aseman parantamista
  • Kehittää liikunnan ja terveystiedon opettajakoulutusta yhteistyössä Jyväskylän yliopiston (www.jyu.fi) kanssa
  • Edistää jäsenistönsä jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia
  • Tukee jäsenten kansainvälistä koulutusta

 

LIIKUNTA OSAKSI OPPIMISTA OSAKSI ELÄMÄÄ