Liito - Liikunnan ja Terveystiedon opettajat ry

Liikunnan ja terveystiedon opetus hyvinvoinnin perustana - LIITO ry

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry on pedagoginen asiantuntija- ja opettajajärjestö. Teemme aktiivista yhteiskunnallista vaikuttamistyötä koko maan liikunnan ja terveystiedon opetuksen hyväksi. Edistämme myös laajasti lasten ja nuorten hyvinvointia ja toimintakykyä yhteistyöverkostojen sekä aktiivisen yhteiskunnallisen keskustelun avulla. Toimimme liikunnan ja terveystiedon opettajien edunvalvojana. Järjestämme täydennyskoulutuksia sekä tarjoamme materiaalia ja vertaistukea jäsenillemme. 

LIITO ry:n visio

LIITO ry on laadukkaan liikunta- ja terveyskasvatuksen sekä lasten ja nuorten toimintakyvyn merkittävä asiantuntija ja edistäjä Suomessa.

LIITO ry:n arvot

Vastuullisuus

  • Olemme yhdenvertaisia keskenämme. Huomioimme toiminnassamme liikunnan ja terveystiedon opetuksen eri koulutusasteilla koko Suomessa.
  • Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat toimintaamme.
  • Hyvä hallintotapa on toimintamme ohjenuora.

Yhteistyö

  • Teemme aktiivista vaikuttamistyötä liikunnan ja terveystiedon edistämiseksi ja järjestämme toimintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 

Hyvinvointi

  • Opettajien kokonaisvaltainen hyvinvointi on toimintamme tavoite. 
  • Lasten ja nuorten hyvinvointi on meille tärkeää. 

Asiantuntijuus

  • Uusin ja ajankohtainen tutkimustieto ohjaa toimintaamme. 
  • Tuemme opettajien ammattitaidon ylläpitoa. 

Yhteisöllisyys

  • Tarjoamme vertaisyhteisön liikunnan- ja terveystiedon opettajille. 
Nainen puhaltaa pilliin ja kaksi miestä pelaa sählyä.