Liito - Liikunnan ja Terveystiedon opettajat ry

Liito ry valvoo ja edistää liikunnan ja terveystiedon opettajien etuja ja ammatillista asemaa Suomessa. 

Liito ry työskentelee koko maan koulujen liikunta- ja terveyskasvatuksen sekä muun liikuntatoiminnan ja -palveluiden kehittämiseksi.

Liito ry kehittää liikunnan ja terveystiedon opettajakoulutusta yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Liikunta osaksi oppimista – osaksi elämää 

Terveystieto – elämäntaitoa, tietoa ja asenteita