Ohjeita kirjoittajalle

Pituus ja tekstinkäsittely

LIITO -lehteen tarkoitettujen artikkelien enimmäispituus määritellään kirjoittajan kanssa. Kuitenkin pääsääntönä on, että yli 6 sivua pitkiä artikkeleita ei julkaista. Lähteet sisältyvät artikkelin pituuteen, tarvittaessa lähteet voidaan linkittää LIITO-lehden osioon jäsenisvuilla. 

Kirjoittaessa on käytettävä 12 pisteen kirjasinkokoa, fonttia Times New Roman, 1½-riviväliä ja normaalia marginaalia (ylä ja ala 2,5 cm sekä oikea ja vasen 2 cm). Tekstinkäsittelyohjelmien tyylejä, sisennyksiä, tavutusta, lihavointeja, tavutusta tai muita erikoistehosteita ei tule käyttää. Tehokeinona ja vieraskielisten sanojen kohdalla voidaan käyttää kursivointia. Kappaleet erotetaan Enterillä (2 x enter).

Tee artikkelin alkuun lyhyt ingressi eli johdantokappale itse artikkeliin (max. 50 sanaa). Käytä väliotsikoita keventämään artikkelin rakennetta. Pyri muutaman lauseen kappaleisiin, helpottaa artikkelin luettavuutta. 

Jos mahdollista toimita kuvia, kuvioita, taulukoita tai muuta grafiikkaa artikkeliin liittyen. Kuvien resoluutio pitää olla 300 dpi tai niiden oltava tarpeeksi isossa koossa, että resoluution voi muuttaa kuvien laadun kärsimättä. Tee myös kuvatekstit.

Kirjoita artikkelin loppuun lyhyt kuvaus kirjoittajasta, tyyliin Kirjoittaja Kaisa Kirjalija tekee missä ja mitä.

Toimitus

Artikkeli toimitetaan liiton toimistoon sähköpostiosoitteeseen tiina.apajalahti@liito.fi Toimita artikkeli liitetiedostona word/rtf-muodossa ja mahdolliset kaaviot ja kuvat erillisinä tiedostoina tai linkkinä verkossa olevaan tiedostoon.