Huomionosoitukset

Ehdotukset huomionosoituksista

Liiton myöntämät huomionosoitukset liikunta- ja terveyskasvatuksen hyväksi tehdystä työstä myönnetään vuosittain liiton kevätkokouksessa. Asiasta mainitaan kokouskutsussa. Ehdotuksia huomionosoituksen saajista voivat tehdä kerhot ja liiton jäsenet joko määrämuotoisella hakemuksella tai vapaamuotoisella esityksellä liiton toimistoon. Määräaika seuraavassa kevätkokouksessa myönnetyille huomionosoituksille umpeutuu 15.12. 

Liikunnanopettajan huomionosoitus luovutetaan Liikunnannopettajien opintopäivillä syyskuussa ja esitysaika vuoden liikunnanopettajaksi päättyy 30.4.Terveystiedon opettajan huomionosoitus luovutetaan Terveystiedon syysseminaarin yhteydessä ja esitysaika terveystiedon opettajan esityksistä umpeutuu 15.8. Ehdotuksia voi läpi vuoden ja ne otetaan käsittelyyn kerran vuodessa pidettävässä asiaa valmistelevassa kokouksessa.

Vuoden liikunnanopettajaa ehdottaneiden kesken arvotaan ilmainen osallistuminen Opintopäiville ja vuoden terveystiedon opettajaa ehdottaneiden kesken arvotaan ilmainen osallistuminen Terveystiedon syysseminaariin.

Liiton myöntämät huomionosoitukset:

  • Vuoden liikunnanopettaja
  • Vuoden terveystiedon opettaja
  • Vuoden koululaisliikkuja (valitaan siltä alueelta, missä Opintopäivät ovat kyseisenä vuonna)
  • Liiton ansiomerkit (kerhojen puheenjohtajille ja muille aktiivisille kerhojen jäsenille / erittäin aktiivisesti toimineelle koululiikunnan ja terveystiedon kehittäjälle)

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät ansiomitalit ja –ristit liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi tehdystä työstä. Liitto tekee vuosittain esityksiä myös Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä huomionosoituksista. Kerhojen edustajat voivat esittää liiton kautta haettavaksi myös näitä huomionosoituksia.

Kriteerit ja esityslomakkeet löytyvät vasemmasta sivupalkista.