Vuosikertomus

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2021 on hyväksytty LIITO ry:n vuosikokouksessa 9.9.2022. 

Vuosikertomus 2020 hyväksyttiin ja tilinpäätös 2020 vahvistettiin kevätkokouksessa 2.2.2021. 

Vuosikertomus 2019 hyväksyttiin kevätkokouksessa 31.1.2020.