Vuosikertomus

Vuosikertomus ja tilintpäätös 2021 ovat LIITO ry:n hallituksen 28.1.2022 hyväksymiä. LIITO ry:n vuosikokous hyväksyy ne kokouksessaan 9.9.2022. 

Vuosikertomus 2020 hyväksyttiin ja tilinpäätös 2020 vahvistettiin kevätkokouksessa 2.2.2021. 

Vuosikertomus 2019 hyväksyttiin kevätkokouksessa 31.1.2020.