SUOMI - toimintakykyinen maa ja kansa

12.4.2024

LIITO ry on liittynyt yli 150 muun toimijan mukaan Suomi - toimintakykyinen maa ja kansa -konseptin valtakunnalliseen ponnistukseen, jonka myötävaikutuksella pyritään pysäyttämään kansan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn lasku ja rakentamaan toimintakykyisempää kansaa ja yhteiskuntaa. Tämä on osa 2023-2027 hallitusohjelmaan kirjattua Suomi Liikkeelle -ohjelmaa.

Liikunnan ja terveystiedon opettajilla on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten liikkumisen lisääntymiseen Suomessa. Myönteiset sisäistä liikuntamotivaatiota vahvistavat kokemukset ovat keskeisiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvamisessa. 

Siksi haluammekin kannustaa liikunnanopettajia huomioimaan työssään erityisesti oppilaan ja opiskelijan sisäistä motivaatiota vahvistavat tekijät.

LIITO ry:n lupaus Suomelle

Työskentelemme laadukkaan liikuntakasvatuksen toteutumiseksi Suomessa. Haastamme Suomen liikunnanopettajat vahvistamaan työllään erityisesti oppilaiden sisäisen liikuntamotivaation osatekijöitä: koettua pätevyyttä, autonomiaa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.