Hallitus

Liito ry:n hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kymmenen vuosikouksessa valittua varsinaista jäsentä. Toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksessa on kutsuttuina jäseninä ollut lisäksi kaksi opiskelijajäsentä.

Hallitus 2022-2023

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Mirva Ikola mirva.ikola(at)tampere.fi puheenjohtajisto, työhyvinvointi, edunvalvonta, terveystieto
Varapuheenjohtaja Jani Laaksonen jani(at)laaksonen.in puheenjohtajisto, työhyvinvointi, edunvalvonta, koulutus, terveystieto
Heidi Rautajoki heidi.rautajoki(at) gmail.com puheenjohtajisto, työhyvinvointi, edunvalvonta, koulutus

Hallituksen jäsenet

Harri Heiskanen harri.heiskanen(at) edu.hel.fi ammatillinen, tiedotus
Seán O´Leary kristianoleary1(at)gmail.com työhyvinvointi, edunvalvonta, koulutus
Heikki Hurskainen heikki.hurskainen(at)jyu.fi tiedotus
Satu Ovaska satu.ovaska(at) savonlinna.fi tiedotus, terveystieto
Josefina Koski josefina.koski(at)edu.hel.fi tiedotus, terveystieto
Ville Pesonen ville.p.pesonen(at) opedu.kuopio.fi koulutus, työhyvinvointi, terveystieto
Eva-Greta Snäll eva-greta.snall(at) edu.turku.fi Eva-Greta Snäll eva-greta.snall(at) turku.fi terveystieto, koulutus, työhyvinvointi
Karoliina Mäkäräinen karoliinaelisabet.makarainen(at)gmail.com tiedotus, terveystieto

Opiskelijajäsenet

Virpi Manninen manninen.virpi(at)gmail.com tiedotus, terveystieto
Nina Nakari ninanakari(at)gmail.com tyähyvinvointi, edunvalvonta, terveystieto