Hallitus

Liito ry:n hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kymmenen kevätkokouksessa valittua varsinaista jäsentä. Toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksessa on kutsuttuina jäseninä ollut lisäksi kaksi opiskelijajäsentä.

Hallitus 2019

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Kasper Salin kasper.salin(at)jyu.fi työvaliokunta, kansainväliset asiat
Varapuheenjohtaja Heli Hämäläinen heli.h.hamalainen(at)gmail.com työvaliokunta, koulutus, työhyvinvointi
Varapuheenjohtaja Terhi Huovinen terhi.huovinen(at)jyu.fi työvaliokunta, tiedotus

Hallituksen jäsenet

Mirva Ikola mirva.ikola(at)hotmail.com terveystieto, tiedotus
Esa Mäki-Tulokas esa.maki-tulokas@careeria.fi ammatillinen, tiedotus, terveystieto
Jouko Niemelä jouko.niemela@taivalkoski.fi tiedotus, terveystieto
Satu Ovaska satu.ovaska(at)savonlinna.fi tiedotus, terveystieto
Ville Pesonen ville.p.pesonen(at)opedu.kuopio.fi koulutus, työhyvinvointi, terveystieto
Heidi Rautajoki heidi.rautajoki(at)gmail.com koulutus, työhyvinvointi, terveystieto
Mari Silvennoinen mari.silvennoinen(at)edu.vaasa.fi koulutus, työhyvinvointi, terveystieto
Eva-Greta Snäll greta.snall(at)turku.fi Koulutus, työhyvinvointi, terveystieto

Opiskelijajäsenet

Jani Laaksonen opiskelijajäsen jani(at)laaksonen.in koulutus, työhyvinvointi, opiskelijayhteydet
Elina Kallinen opiskelijajäsen elina.m.kallinen(at)student.jyu.fi tiedotus, opiskelijayhteydet