Vastuullisuus

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma 2024 ja ympäristösuunnitelma 2024 hyväksyttiin vuosikouksessa 1.9.2023

Turvallinen toimintaympäristö

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry:n toiminnassa on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, kiusaamiselle ja muulle epäasialliselle käytökselle. Osallistumalla LIITO ry:n tapahtumiin sitoudut toimimaan tämän mukaisesti.  

LIITO ry:n häirintäyhteyshenkilö on toiminnanjohtaja Tiina Apajalahti. Ota yhteyttä, jos koet, että sinua on häiritty tai kohdeltu epäasiallisesti LIITO ry:n toiminnassa. 

Hyvä hallinto

Liiton talouden perustan muodostavat jäsenmaksut ja valtionapu. Liiton oman toiminnan tuotoilla, lähinnä koulutuksella ja opetusmateriaalin myynnillä katetaan loppuosa. Liiton toiminnassa noudatetaan Liikunnan ja Terveystiedon opettajien hallinto-ohjesääntöä, joka päivitetään vuosittain hallituksen ensimmäisessä kokouksessa ja samalla erityisesti hallituksen uudet jäsenet saavat koulutusta toimintatavoista. Tilintarkastaja tarkastaa talouden ja hallinnon tilikauden päätteeksi. Kaikki liiton jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan kaikkiin liiton tapahtumiin, ja jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa liito toimintaan ja sen kehittämiseen.