Seminaarin/teemapäivän palautelomake

Toimipaikka
Vastasiko sisältö odotuksiasi?
Päivän ohjelma kokonaisuutena?
Käytännön järjestelyt paikanpäällä?
Mitä mieltä olet TEAMS-etäosallistumisen toteutuksesta?
Toivotko terveystiedon koulutuksia jatkossa
Miten opettaa terveystietoa? Ranja Koski
Ajankohtaista Opetushallituksesta ja perusopetuksen päättöarviointi, Riina Länsikallio
Käytännön keinoja perusopetuksen arviointiin, Ranja Koski
Arviointi lukion uudessa lopsissa, Terhi Paldanius
Oppiaineiden yhteisprojektit ja LIITO ry:n materiaalipankki, Anna Haapalainen