Seminaarin/teemapäivän palautelomake

Toimipaikka *
Vastasiko sisältö odotuksiasi? *
Päivän ohjelma kokonaisuutena? *
Käytännön järjestelyt paikanpäällä? *
Mitä mieltä olet TEAMS-etäosallistumisen toteutuksesta? *
Toivotko terveystiedon koulutuksia jatkossa *
Miten opettaa terveystietoa? Ranja Koski *
Ajankohtaista Opetushallituksesta ja perusopetuksen päättöarviointi, Riina Länsikallio *
Käytännön keinoja perusopetuksen arviointiin, Ranja Koski *
Arviointi lukion uudessa lopsissa, Terhi Paldanius *
Oppiaineiden yhteisprojektit ja LIITO ry:n materiaalipankki, Anna Haapalainen *