Mikä on tärkein asia, jotta suomalaiset liikkuisivat enemmän ja pysyisivät toimintakykyisinä?

25.4.2024

Tervetuloa vaikuttamaan ja antamaan näkemyksesi siihen, mihin meidän yhdessä tulisi tarttua, jotta saisimme lisää liikettä ja toimintakykyä Suomeen

Olympiakomitean Liikunnallisen elämäntavan edistämisen työryhmä on hakemassa 3-5 yhteiskunnallista aihetta, joiden avulla pyritään lisäämään liikkeen määrää Suomessa. Äänestettävät 18 teemaa on valittu webinaarisarjan eri tahojen puheenvuorojen sekä Style-tutkimushankkeen teemoista. 

Nyt on aika valita. Vaikuta siis ja äänestä tärkeimmiksi ne teemat, joita liikunnan edistämisen verkoston tulisi mielestäsi yhdessä viedä eteenpäin!

Äänestyksessä mukana LIITO ry:n ehdotus

Edistetään liikuntakasvatusta liikunnallisen elämäntavan juurruttamiseksi

Vastavoimaksi passiiviselle nykyelämälle tarvitaan systemaattinen liikkuvaan elämäntapaan kasvattamisen kulttuuri ja valtakunnallinen järjestelmä. Liikkumaan kasvaminen ei saa jäädä lapsen oman valinnan varaan.

Keinoja: Neuvola ja varhaiskasvatus tukee aiempaa enemmän vanhempia ja lapsen kasvua kohti luontaisesti liikkuvaa elämää, joka sisältää paljon arkiliikuntaa, leikkejä ja pihapelejä sekä ulkoilua. Nuorten omaehtoisen liikkumisen kulttuuria vahvistetaan. Ohjatun liikunnan tai urheilun ei pidä jäädä lapsen ja nuoren ainoaksi liikkumisen muodoksi, vaan se on arjen aktiivisuuden lisä. Urheiluseuratoiminnan laatukriteereihin sisällytetään sisäisen liikuntamotivaation ja monipuolisen liikkumisen tukemisen teemoja. Seurat ja yhteisöt tarjoavat nuoren lähellä tapahtuvaa matalan kynnyksen liikuntaa monen tasoisin kilpailullisin tavoittein sekä mahdollistavat tervettä kasvua ja motivaatiota tukevan monilajiharjoittelun. 

Koulujen liikunnanopetus tavoittaa jokaisen suomalaisen lapsen. Sitä resursoidaan niin, että ryhmäkoot ovat kohtuulliset, jotta jokaisen oppilaan yksilöllisiä tarpeita voidaan tukea. Opetus tuntimäärää kasvatetaan vähintään aiemmalle tasolle. Opetuksen tavoitteet kohdistuvat oppilaan sisäistä liikuntamotivaatiota tukevien osa-alueiden vahvistamiseen ja oppilaat tutustutetaan paikallisiin liikuntamahdollisuuksiin. Näin lisätään vapaa-ajan aktiivisuutta. Liikunnallista elämäntapaa tukevat toimenpiteet kouluissa kuten välituntiliikuntaan aktivointi ja pihan soveltuvuus liikuntaan tulevat opetuksen järjestäjää velvoittavaksi. Uusien koulujen yhteyteen rakennetaan asianmukaiset sisä- ja ulkoliikuntatilat.

Äänestämään pääset täältä. Vastausaika päättyy 12.5.2024. 

Tulokset julkaistaan 26.8. Liikkujan polku -verkoston Vaikuttamisen teemaryhmän kanssa yhteistyössä järjestettävässä tilaisuudessa.