Opintopäivien palautelomake

Toimipaikka
Päivien ohjelma kokonaisuutena
Ilmoittautuminen
Majoituksen varaus
Käytännön järjestelyt
Avajaisluento
Mitä mieltä demoista yleensä
Mitä mieltä iltajuhlasta
Opintopäivien uusi ajankohta on
Olin Opintopäivillä
Kuka maksoi opintopäiväosallistumisesi?
Kuka maksoi majoituksesi?
Kuka maksoi matkakulusi?
Saitko päivärahaa opintopäivien ajalta?
Miten sijaisjärjestely hoidettiin?
Tulitko opintopäiville