Uutiset

LIITO 3/21: Kouluterveydenhoitajien kokemuksia lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn ja liikkumisen tukemisesta

Vähentynyttä liikkumista sekä lasten ja nuorten heikentynyttä toimintakykyä voidaan pitää suurena huolenaiheena, sillä niiden on todettu vaikuttavan negatiivisesti terveyteen, hyvinvointiin ja…

LIITO 3/21 puheenjohtajalta: Uusi oppivelvollisuuslaki astui voimaan

Urheiluntäyteinen ja poikkeuksellisen lämmin kesä on takana. Kesä tarjosi hyvät mahdollisuudet ulkoliikuntaan ja tiedotusvälineet raportoivatkin monien liikuntamuotojen kasvattaneen suosiotaan…

LIITO 3/21 pääkirjoitus: Moniammatillinen yhteistyö

Aurinkoiset kesälomapäivät ovat pikkuhiljaa vaihtuneet ilahduttaviin kohtaamisiin opiskelijoiden ja kollegoiden kanssa. Vaikka vallitseva koronatilanne vaikuttaa edelleen arkeemme monella tapaa, on…

Vuoden liikunnanopettaja 2021 Joel Nissinen Lohjalta

Joel toimii liikunnanopettajana Nummen yhtenäiskoulussa Lohjalla.

Vuoden koululaisliikkuja 2021 Hugo Stepanoff Helsingistä

Vuoden koululaisliikkuja on Hugo Stepanoff on entinen Ressun peruskoulun ja nykyinen Mäkelänrinteen urheilulukion oppilas Helsingistä.

LIITO ry:n uutiskirje 3/21

Tässä uutiskirjeessä on tietoa tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

LIITO ry tukee jäsenten arkityötä kehittämishankkeella

Anna Haapalainen on aloittanut neljän kuukauden pestin Liito ry:ssä pedagogisena asiantuntijana.

LIITO ry:n uutiskirje 2/21

Tässä uutiskirjeessä on tietoa tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista

Perusopetuksen liikunnan ja terveystiedon päättöarvioinnin arviointimatriisit

Opetushallitus on tarkentanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiosuutta valmistelemalla päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9. Myös aikaisempia…

LIITO 2/21: Sateenkaarevan moninaisuuden huomioiminen liikunnan- ja terveystiedon opetuksessa

Teksti: Marita Karvinen Kuvat: Aleksi Lumme Kuvitus: Ami Juusela Perusopetuksen ja lukion opsit velvoittavat kaikkia opettajia käsittelemään sateenkaariteemoja. Käytännössä tämä velvoite sälytetään…

LIITO 2/21 puheenjohtajalta: Liikuntasuositukset uudistuvat

Pitkälle edennyt vuosi on jatkunut varsin epävarmana ja kaiken suunnittelu yli kahden viikon päähän tuntuu turhalta. Tätä kirjoitettaessa uudet liikuntasuositukset oli juuri julkaistu ja…

LIITO 2/21 pääkirjoitus: Tasa-arvon haasteet korona-aikana

Kirjottaessani nyt ensimmäistä pääkirjoitusta Terhin kuuden vuoden mielenkiintoisten ja laadukkaiden näkökulmien jälkeen olemme uuden edessä. Saatatte huomata pieniä muutoksia lähestymistavassa pohtia…

European School Sport Day 24.9.2021

Järjestä koulullasi European School Sport Day tapahtuma 24.9.2021 tai samalla viikolla.

Ehdota vuoden 2021 liikunnanopettajaa 30.4. mennessä

Pyydämme tekemään ehdotuksia vuoden 2021 liikunnanopettajaksi. Ehdotuksia voivat tehdä kerhot tai yksittäiset liiton jäsenet. Ehdotukset tulee toimittaa liiton toimistoon 30.4.2021 mennessä.

LIITO 1/21: Liikunnan ja terveystiedon opettajien jäsenkyselyn tuloksia

Liito ry toteutti jäsenkyselyn syksyn 2020 aikana. Liito ry:n noin 1450 aktiivisesta (pl. opiskelijat, eläkeläiset, ja töistä poissaolleet) liki 200 liikunnan ja/tai terveystiedon opettajaa vastasi kyselyyn.

LIITO 1/21: Kokemuksia oppiainerajat ylittävästä opetuksesta ja keskusteluja arkiluovuudesta

Monitieteisyys ja laaja-alaisuus haastaa lukion opettajat ajattelemaan isosti. Miten tätä haastetta on pyritty toteuttamaan opetuksessa?

LIITO 1/21 puheenjohtajalta: Liikunnasta ylioppilaskirjoitusaineen veroinen

Lukiodiplomeihin esitetään uudistuksia, ne tekisivät liikunnasta rinnastettavan oppiaineen niiden oppiaineiden kanssa, jotka voi tällä hetkellä suorittaa ylioppilaskokeena.

LIITO 1/21 pääkirjoitus: Luovuus koetuksella opettajankoulutuksessa

Tunnustan. Luovuuteni on kuluneen vuoden aikana ollut koetuksella useamman kuin yhden kerran. Syynä siihen on tietenkin tämä yhä jatkuva koronapandemia.

LIITO ry:n uutiskirje 1/2021

Tässä uutiskirjeessä on tietoa tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Syrjimätön ja yhdenvertainen opetusviestintä

Yhdenvertaisuuslaki (1329/2014) ja laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1329/2014) velvoittavat koulutuksen järjestäjiä edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

Vanhempia