Kriteerit

 

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n HUOMIONOSOITUSTEN MYÖNTÄMISKRITEERIT
 

Liiton ansiomerkki

 • hallituksen jäsenille neljän vuoden hallituskauden jälkeen tai hallituskauden päättyessä, jos henkilö jää pois kahden vuoden jälkeen 
 • kerhojen ja yhdistysten puheenjohtajille ja muille aktiivisille kerhojen jäsenille
 • erittäin aktiivisesti toimineille koululiikunnan ja terveystiedon kehittäjälle
 • ansiomerkkiä voi ehdottaa kerhot, liiton jäsen sekä liiton hallitus
 • ansiomerkin yhteydessä annetaan kukka

Liiton ansiolaatta

 • valtakunnallinen tai kansainvälinen pitkäaikainen toiminta koululiikunnan ja terveystiedon hyväksi
 • hallituksen jäsenille kuuden vuoden hallituksessa olon jälkeen pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta hallitustyöstä

Vuoden liikunnan opettaja ja terveystiedon opettaja 

Vuoden liikunnanopettajan ja terveystiedonopettajan valinnassa kiinnitetään huomiota:

 • yhteistyökyvykkyyteen oppilaiden/opiskelijoiden ja kollegoiden kanssa
 • innostavuuteen
 • osaamisen laaja-alaisuuteen 
 • opetuksen kehittämiseen liittyviin ansioihin (esim. opetusmetodien ja -materiaalien kehittäminen)
 • ammattitaitoisuuteen ja pedagogiseen osaamiseen
 • mahdollisuus muihin perusteluihin

Vuoden liikunnan- ja terveystiedon opettajan tulee olla LIITO ry:n jäsen.

Vuoden koululaisliikkuja

Vuoden koululaisliikkujan valinnassa kiinnitetään huomiota positiiviseen asenteeseen koulu- ja vapaa-ajan liikuntaan, muiden kannustamiseen liikuntatunneilla (kriteerinä ei ole huippuosaaminen koulu- ja muussa liikunnassa). Vuoden koululaisliikkuja valitaan siltä alueelta missä kunakin vuonna ovat Opintopäivät.

 

Kunniajäsen

Liiton kunniajäseneksi kutsutaan entisiä puheenjohtajia, liikuntakulttuurin vaikuttajia ja merkittävällä tavalla koululiikunnan ja/tai liiton eteen työtä tehneitä henkilöitä.

 

Kunniapuheenjohtaja

Liitolla on kerrallaan vain yksi kunniapuheenjohtaja. Kunniapuheenjohtaja kutsutaan liiton entisten puheenjohtajien joukosta.

 

Kultainen ansioplaketti

Kultainen ansioplaketti voidaan antaa yhteiskunnallisesti merkittävälle henkilölle, joka on toiminnallaan erityisen huomattavasti edistänyt liiton toimintaa tai on valtakunnan tasolla merkittävästi vaikuttanut koululiikunnan aseman parantamiseen.

      

Kirjallinen ”cerfikaatti” annetaan kaikkien LIITO:n myöntämien huomionosoitusten yhteydessä.

 

Muiden tahojen myöntämät huomionosoitukset – edellyttävät LIITO:n hakemusta
ja ovat maksullisia

 • OPM:n liikunnan ja urheilun hyväksi ansiomitalit ja –ristit
 • SLU:n myöntämät ansiomitalit
 • Tasavallan presidentin myöntämät ostettavat arvonimet

             ---------------------------------------------------------------

 1. Ehdotukset kerhoilta, yksityisiltä jäseniltä
 2. Ansiomerkkitoimikunta valmistelee esitykset hallitukselle ja antaa niistä lausuntonsa.
 3. LIITO:n hallitus päättää kaikkien huomionosoitusten myöntämisestä sekä muiden tahojen myöntämien huomionosoitusten hakemisesta huomioiden samalla hinta- ym. kysymykset.
 4. Huomionosoitukset jaetaan liiton kevät- tai syyskokouksessa. Kultainen plaketti voidaan luovuttaa myös muussa tilanteessa, esim. ministerin audienssilla.

      Kriteerit tarkistettu ja hyväksytty hallituksen kokouksessa 13.9.2019