Kriteerit

 

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n HUOMIONOSOITUSTEN MYÖNTÄMISKRITEERIT

 

Liiton ansiomerkki

 • hallituksen jäsenille hallituskauden päättyessä (ellei ole aikaisemmin saanut)
 • kerhojen ja yhdistysten puheenjohtajille ja muille aktiivisille kerhojen jäsenille
 • erittäin aktiivisesti toimineille koululiikunnan ja terveystiedon kehittäjälle
 • koulujen kilpailutoimintaan aktiivisesti, pitkään osallistuvalle opettajille
 • ansiomerkkiä voi ehdottaa kerhot, liiton jäsen sekä liiton hallitus
 • ansiomerkin yhteydessä annetaan kukka
   

Liiton ansiolaatta

 • valtakunnallinen tai kansainvälinen pitkäaikainen toiminta koululiikunnan ja terveystiedon hyväksi
 • hallituksen jäsenille pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta hallitustyöstä
   

Vuoden liikunnan opettaja, terveystiedon opettaja ja koululaisliikkuja

Vuoden opettajien valinnassa kiinnitetään huomiota opetuksellisiin näkökohtiin sekä opettajan muuhun toimintaan oppiaineen kehittämisessä myös vapaa-aikana (järjestötoiminta, paikalliset seurat, lehtikirjoitukset). Vuoden koululaisliikkujan valinnassa kiinnitetään huomiota positiiviseen asenteeseen koulu- ja vapaa-ajan liikuntaan, muiden kannustamiseen liikuntatunneilla (kriteerinä ei ole huippuosaaminen koulu- ja muussa liikunnassa). Vuoden koululaisliikkuja valitaan siltä alueelta missä kunakin vuonna ovat Opintopäivät.

 

Kunniajäsen

Liiton kunniajäseneksi kutsutaan entisiä puheenjohtajia, liikuntakulttuurin vaikuttajia ja merkittävällä tavalla koululiikunnan ja/tai liiton eteen työtä tehneitä henkilöitä.

 

Kunniapuheenjohtaja

Liitolla on kerrallaan vain yksi kunniapuheenjohtaja. Kunniapuheenjohtaja kutsutaan liiton entisten puheenjohtajien joukosta.

 

Kultainen ansioplaketti

Kultainen ansioplaketti voidaan antaa yhteiskunnallisesti merkittävälle henkilölle, joka on toiminnallaan erityisen huomattavasti edistänyt liiton toimintaa tai on valtakunnan tasolla merkittävästi vaikuttanut koululiikunnan aseman parantamiseen.

      

Kirjallinen ”cerfikaatti” annetaan kaikkien LIITO:n myöntämien huomionosoitusten yhteydessä.

 

Muiden tahojen myöntämät huomionosoitukset – edellyttävät LIITO:n hakemusta
ja ovat maksullisia

 • OPM:n liikunnan ja urheilun hyväksi ansiomitalit ja –ristit 
 • SLU:n myöntämät ansiomitalit
 • Tasavallan presidentin myöntämät ostettavat arvonimet

             ---------------------------------------------------------------

 1. Ehdotukset kerhoilta, yksityisiltä jäseniltä
 2. Ansiomerkkitoimikunta valmistelee esitykset hallitukselle ja antaa niistä lausuntonsa.
 3. LIITO:n hallitus päättää kaikkien huomionosoitusten myöntämisestä sekä muiden tahojen myöntämien huomionosoitusten hakemisesta huomioiden samalla hinta- ym. kysymykset.
 4. Huomionosoitukset jaetaan liiton kevät- tai syyskokouksessa. Kultainen plaketti voidaan luovuttaa myös muussa tilanteessa, esim. ministerin audienssilla.

      Kriteerit tarkistettu ja hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.8.2015