Kansainvälinen täydennyskoulutustuki

Kansainvälinen täydennyskoulutus

LIITO ry:n jäsenet voivat hakea tukea kansainväliseen täydennyskoulutukseen. Hakuaika vuosittain 30.4. mennessä.

Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostilla, jonka liitteenä on tiliselvityslomake. Avustussumma maksetaan jälkikäteen hakijan ilmoittamalle tilille. Tiliselvitykseen on liitettävä avustussummaa vastaava määrä tositteita.

Kansainvälisen täydennyskoulutuksen apurahan myöntämisperusteet

Tarkistettu hallituksen kokouksessa 10.5.2022

1. LIITO:n jäsenten kansainvälisen täydennyskouluttautumisen edistämiseen.

2. Liiton jäsenille (täysjäsenet, opiskelijajäsenet, eläkeläisjäsenet). Koskee myös samana vuonna liittyneitä. Useana/edellisenä vuonna avustuksen saaneiden osalta pienempi prosenttiosuus, mikäli uusia hakijoita on paljon.

3. Yhdelle kurssille/vuosi.

4. Kirjoitus lehteen tai opetustehtävä liiton kursseilla (vapaaehtoinen).

5. Hyväksyttävät kulut: avustus maksetaan vain kurssimaksusta.

6. Avustuksen määrä: avustus myönnetään joka vuosi hallituksen erikseen vahvistaman prosentin mukaan. Avustusprosentti on sama kaikille hakijoille. Jos jäsen saa avustusta myös muualta, niin LIITOn avustus maksetaan vain osasta, joka jää jäsenen itsensä maksettavaksi.

KV-täydennyskoulutustukihakemus

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.