Pääluento

Psykologinen joustavuus opettajan hyvinvoinnin tukena

Luennon tavoitteena on tarjota virikkeitä ja työkaluja oman hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Sisältö pohjautuu psykologisen joustavuuden malliin, joka on näyttöön pohjaava, käytännöllinen lähestymistapa hyvinvointitaitoihin. Luento esittelee, miten  voi kirkastaa itselleen sitä, mikä on tärkeää, auttaa saamaan välimatkaa huoliajatuksiin ja tukea toimimista omien arvojen pohjalta hyvinvointia vahvistavalla tavalla. 

 Tässä esimerkkejä luennon sisällöstä:

  • Miten psykologinen joustavuus vahvistaa hyvinvointia?
  • Miten sitä voi kehittää omatoimisesti?
  • Stressin kohtaaminen toimivalla tavalla
  • Suhteen muuttaminen huoliajatuksiin
  • Omien elämänarvojen rooli hyvinvoinnin tukena

Luennoitsija Arto Pietikäinen, Psykologi, kouluttajapsykoterapeutti. Erikoistunut hyväksymis- ja omistautumisterapiaan. Työskentelee psykoterapeuttina Tampereella ja etänä, ja kouluttaa ammattilaisia käyttämään HOT - menetelmä. Kirjoittanut 7 kirjaa aiheesta, joista uusin, Joustava mieli urheiluissa - miten vahvistat mielen taitoja urheilun tueksi, joka ilmestyi 8.3. 2023. Ammatillisena intohimona auttaa ihmisiä oppimaan. 

Lisätietoja: www.joustavamieli.com

Arto Pietikäinen