Tyhypäivien palautelomake

Vastasiko sisältö odotuksiasi? *
Saitko vinkkejä ja ideoita? *
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen *
Uudistuvat arviointikriteerit *
Hyvinvointisuunnitelma *
Verkkokurssit *
Kulttuurikävely Pispalaan *
Flowpark *
Toivotko vastaavaa koulutusta *