9. luokkalaisten valtakunnallinen terveystiedon koe

Terveystiedon valtakunnallinen koe 2021!
LIITO ry:n terveystiedon valtakunnallinen koe 2021 on laadittu vuoden 2014 OPS:n terveystiedon keskeisten sisältöjen pohjalta, huomioiden peruskoulun päättöarvioinnin kriteerit. Koe sisältää sekä valinta- että avotehtäviä ja esseen. Kokeen suoritusaika on 75 min. Kokeen voi pitää myös 60 min kokeena jättämällä jonkun osuuden pois, mutta tällöin koe ei testaa kaikkien tavoitteiden saavuttamista.

Koe ja pisteytysohjeet sekä sähköinen Google Forms koe toimitetaan tilaajalle linkkinä Google Drive kansioon, joka tulee ladata omalle koneelle. Sähköiseen kokeeseen löytyy selkeät ohjeet ja ohjevideot. 

Kysymykset ja sähköinen koe on saatavilla myös ruotsiksi.

Koe suositellaan pidettäväksi 7.4.2021. Koe voidaan pitää aikaisintaan mainittuna päivänä.

HUOM! Valtakunnallinen koe on koulukohtainen, eli aineistoa ei saa antaa muiden käyttöön.

Hinta: 40 euroa / jäsenet, 55 euroa / ei jäsenet

Tilaukset: Tilauslomake

Tilattavissa myös vuoden 2019 ja 2020 koe.
Hinta: 30 euroa / jäsenet, 40 euroa / ei jäsenet