9. luokkalaisten valtakunnallinen terveystiedon koe

LIITO ry:n terveystiedon valtakunnallinen koe keväälle 2019 on laadittu vuoden 2004 OPS:n terveystiedon keskeisten sisältöjen pohjalta, huomioiden peruskoulun päättöarvioinnin kriteerit. Koe sisältää sekä valinta- että avotehtäviä. 

Koe sekä vastausohjeet on tilattavissa ja toimitetaan tilaajalle pdf-tiedostona.

Koe (ei vastausohjeita) on saatavilla myös ruotsiksi.

Valtakunnallinen koe on koulukohtainen, eli aineistoa ei saa antaa muiden käyttöön.

Koe suositellaan pidettäväksi 11.4.2019. Koe voidaan pitää aikaisintaan mainittuna päivänä. Koetta voi pitää myös syksyllä 2019.

Tulossa uusi koe vuodelle 2020. 

Kokeen kesto on 60 min. 

Hinta: 40 euroa / jäsenet, 55 euroa / ei jäsenet

Tilaukset: Tilauslomake