Formatiivinen arviointi terveystiedon opetuksessa

  • ti 27.8.2024 klo 17:3019
  • Teams-etäyhteys

Ohjelma

Tervetuloa mukaan etäluennolle kehittämään arviointiosaamista formatiivisesta arvioinnista eli oppimisprosessia tukevasta arvioinnista. Taitavan opettajan käsissä sitä pidetään yhtenä tehokkaimmista keinoista edistää oppijoiden oppimista ja motivaatiota. Luennolla selvennetään formatiivisen arvioinnin vaikeaselkoista käsitettä ja esitellään formatiivisen arvioinnin laajalle levinnyt teoreettinen viitekehys, jonka strategioita sovelletaan esimerkein käytäntöön. Terveystiedon opettajia aktivoidaan luennon aikana rakentamaan yksilöllistä toimintasuunnitelmaa formatiivisen arvioinnin strategioiden käyttöönottoa silmällä pitäen. 

Etäluento nauhoitetaan ja toimitetaan kaikille ilmoittautuneille katsottavaksi määräajaksi. 

Kouluttaja

Tommi Norppa on lukion ja peruskoulun liikunnan ja terveystiedon opettaja, urheilun psyykkinen valmentaja (UPV sert.) ja väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Hän on toiminut arviointikouluttajana muun muassa Kansallisen arviointiosaamisen kehittämisverkoston (KAARO) ja Liikuntatieteellisen tiedekunnan hankkeissa.

Kohderyhmä

Terveystiedon opettajat.

Hinta 

Etäluennon hinta on 25 euroa LIITO ry:n jäsenille ja 40 euroa muille. 

Ilmoittautumiset 

Viimeistään 18.8.2024 lomakkeella.

Tommi Norppa