Vuoden liikunnanopettaja Anna-Maria Lehtonen ja vuoden koululaisliikkuja Topias Ala-Fossi

6.9.2022

Anna-Maria on pitkän linjan liikunnan ja terveystiedon lehtori Mäkelänrinteen lukiosta Helsingistä. Hänellä on vahva ja monipuolinen lajiosaaminen. Hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti uinnin, palloilun ja kehonhallinnan opettaminen. Anna-Maria on opettanut vanhoja tansseja Märskyssä vuodesta 1999 alkaen. Lisäksi hän koordinoi Helsingin yhteisiä jäähallitansseja, joihin osallistuu kymmenen helsinkiläistä lukiota.

Ansku arvostaa liikuntaa, nauttii opettamisesta ja opiskelijoiden kohtaamisista. Hänen työssään on keskiössä nimenomaan opettaminen ja pedagogisesti looginen eteneminen opetustyössä. Ammattitaito näkyy esim. omissa näytöissä, opetusmetodeissa, palautteenannossa ja positiivisessa suhtautumisessa opetustilanteisiin. Anna-Marialla on monipuolinen työnkuva, johon kuuluu Märskyn jalkapalloilijoiden opintojen seuraamista (Jalkapallolehtori), terveystiedon opettaminen, ryhmänohjaus, sekä koulun tutoreiden opastaminen uusien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen.

Anskun innostavuus näkyy ihan perustunneilla päivittäisessä työssä, siinä ilmapiirissä joka tunneilla vallitsee. Ansku on positiivinen, mutta kuitenkin sopivan jämäkkä persoona. Hän pärjää hienosti sekä opiskelijoiden, että kollegoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Hän pystyy sanoittamaan vaikeankin asian opiskelijalle lempeässä sävyssä. Kollegoiden välisissä vuorovaikutustilanteissa häneltä löytyy empatiakykyä, välittämistä ja kuuntelemisen taitoa. Samat ominaisuudet näkyvät opiskelijoiden kohtaamisessa

Topias opiskelee Hämeenkylän koulun 7 luokalla. Pojalla on synnynnäinen sairaus, Osteogenesis Imperfecta. Sairauden ikävin piirre on toistuvat luuston murtumat ja nivelten venähdykset. Murtumista johtuva jalkojen huomattava pituusero sekä ponnistusvoiman puute aiheuttavat haastetta liikkumiseen. Syntymän jälkeen oletuksena oli, ettei poika tule välttämättä kävelemään. Topiakselle asetettiin nuorena lapsena molempiin reisiluihin tukinaulat, jotta pystyynnouseminen ja liikkeellelähtö pystyttiin tukemaan. Topias on sisukas, vahvatahtoinen ja uusista asioista innostuva. Tämä auttaa häntä opettelemaan kävelyn kerta kerralta uudelleen murtumien jälkeen. Lisäksi vahva tahto ja tarve olla kuin muut kaverit ja kuulua joukkoon tsemppaa häntä yrittämään. Liikunnan tunneilla hän on mukana kaikessa mitä turvallisuus antaa myöden. Topias harrastaa myös musiikkia ja on erittäin taitava ja lahjakas laulaja sekä tykkää tanssia.

”Topias on mahtava inspiraation lähde sekä opettajille, että oppilaille. Hän tuo persoonansa ja karismansa avulla koulun arkeen sekä opetustilanteisiin iloisuutta, huumoria ja hyvää mieltä. Topias on tavattoman reipas ja aktiivinen liikkuja, mahtava ja kannustava kaveri muille oppilaille, peräänantamaton ja sisukas nuori. Hänessä kiteytyy koululiikunnan ja liikuntakasvatuksen eetos - iloista liikuntaa kaikille oppilaille heidän omista lähtökohdista". Niki Andersson – Hämeenkylän koulun liikunnanopettaja