Espoon Liikunnanopettajat

Espoon liikunnanopettajien kerhon tarkoituksena on toimia Espoon koulujen liikunnanopettajien yhteistyö-ja yhteistoimintaelimenä. Kerhon tavoitteena on tehostaa opettajien yhteenkuuluvaisuutta ja ammattitaitoa sekä valvoa heidän ammatillisia etujansa. Kerho järjestää muutaman kerran vuodessa jäsenilleen virkistys- ja koulutustilaisuuksia yhdessä Espoon liikuntapalveluiden kanssa sekä pitää kerran vuodessa vuosikokouksen, jossa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat. Kerhon jäseniä ovat kaikki Espoon yläkoulujen ja lukioiden liikunnanopettajat, kerho suosittelee kaikille LIITO:n jäsenyyttä.

Pj. Heikki Saloranta, heikki.saloranta(at)espoo.fi, 050 563 1006
Siht. Soila Saarnio, soila.saarnio(at)espoo.fi, 050 563 7114