Annan syyskuun #kuukausikuulumiset

22.9.2022

Kirjoittaja toimii osa-aikaisesti kahtena päivänä viikossa Liito ry:ssä pedagogisena asiantuntijana liikunnan- ja terveystiedonopettajan työn ohessa. Työtehtäviin kuuluu muun muassa Jäsensivujen Materiaalipankin kokoaminen liikunnan ja terveystiedon opetuksen tueksi sekä yhteistyötahojen materiaaleista, koututuksista ja teemaviikoista tiedottaminen Liito ry:n somekanavilla.

Työntäyteinen syyskuu on vaihtumassa lokakuuksi

Syyskuu alkaa jo kääntyä lopuilleen ja on aika tehdä yhteenvetoa syyskuusta ja kääntää katseet kohti lokakuuta. Syyskuu on ollut itselleni varsin kiireistä aikaa, mutta positiivisella tavalla. Liikunnan ja terveystiedonopettajan työn yhdistäminen pedagogisen asiantuntiajn työhön on ollut mielekästä ja välillä aikataulujen suhteen haastavaa.

Syyskuun alussa pääsin viikoksi opintomatkalle päätyönantajani Mikkelin kaupungin yli 30 vuotta jatkuneeseen opettajavaihtoon Itä-Holsteinin alueelle Saksaan. Toinen suurempi rutistus oli vihdoinkin toteutuneet Vantaan Opintopäivät, joita vietettiin lokakuun toisena viikonloppuna aurinkoisessa kelissä hymyissä suin.

Liikunnanopettajan työssä kiireisenä ovat pitäneet muun muassa yhteistuntien suunnittelu yleisurheiluun, ulkopalloiluun sekä suunnistukseen. Rasteja on viety ja suunnistusratoja tarkistettu. Syksyisin toteutettavat Move! -mittaukset ovat vieneet myös aikaa ja energiaa. Muistutuksena, että viime syksynä kahdessa perjantaivinkkauksessa käytiin läpi Move!-mittauksia ja sisältöjä voi edelleen hyödyntää täältä: Move! -mittaukset, osa 1 liikunta ja Move! -mittaukset, osa 2 terveystieto. Perjantaivinkkauksesta ja liikunnan materiaalipankista löydät myös vinkkejä suunnistukseen ja luontoliikuntaan: #perjantaivinkkaus: suunnistus ja Liikunnan materiaalipankki: luonto- ja elämysliikunta

Liiton työn äärellä kiireisenä ovat pitäneet erilaiset koulutukset ja webinaarit sekä erilaiset yhteistyö pyynnöt esimerkiksi some-näkyvyyden lisäämiseksi. Osa koulutuksista on valunut myös vapaa-aikaan. Toivottua rutiinia on tuonut kesätauon jälkeen startannut harrastustoiminta vapaa-ajalla. Toisaalta perheen menojen sovittelu on aikamoista tetris-peliä. Tuttua varmasti monelle. Tervetuloa ihana, kiireinen arki, mutta hyvä on muistaa myös välillä pysähtyä lepäämään ja kysyä mikä on tämänhetkinen työhyvinvointini. Jos jaksaminen ja töhyvinvointi mietityttävät, käy tutustumassa Kiila-kuntoutukseen.

Havaintoja Saksan opintomatkalta

Saksan viikon opintomatkan ohjelma oli tiivis ja monipuolinen. Pääsin tutustumaan kahdeksan muun mikkeliläisen opettajan ja yhden rehtorin seurueessa tuettuun ammatilliseen koulutukseen sekä ala- ja yläkouluikäisten opetukseen Gemeinschaftssculessa sekä Gymnasiumissa. Nämä siis vastaavat kutakuinkin Suomessa aikaisemmin vallinnutta kansakoulu-oppikoulu jakoa. Oppilaat (tai vanhemmat…) päättävät jo neljännelle luokalle (Suomessa 3. -luokkalaisten ikäisiä) mennessä kumpaa linjaa oppilas jatkaa. Karkeasti voisi sanoa, että oppikoulun “lukiokoulutus” on teoreettisempaa ja kansakoulussa opetus on puolestaan käytönnön läheisempää.

Saksalaisesta koulusta jäi mieleen montakin asiaa. Päälimmäisenä tietynlainen oppilaiden paine menestyä, eri tavalla toteutettu tuettu opetus, ehkäpä koronan myötävaikutuksella tehty hurja digiloikka viime kertaiseen vierailuun verrattuna neljä vuotta sitten, tunne- ja vuorovaikutustaitojen systemaattinen opettaminen sekä luokissa vallitseva työrauha ja opettajan kunnioitus.

Saksalaisessa koulussa on luonnollisesti erilaisia tukitoimia, mutta opetusta esimerkiksi oppikoulussa ei juurikaan eriytetä, vaan oppilas joko pärjää ja jatkaa opintoja tai ei pärjää ja siirtyy kansakouluun. Varsinaista inkluusiota oli myös havaittavissa vähän. Saksassa vallitsee edelleen järjestelmä, jossa tuettu opetus järjestetään erikseen niihin osoitetuissa kouluissa. Toisaalta esimerkiksi tuetun ammatillisen koulutuksen tiivis yhteistyö yrityspuolen kanssa oli erittäin vaikuttavaa. 

Työrauha luokissa oli poikkeuksetta erittäin hyvä ja opettajaa puhuteltiin kunnioittavasti. Joissakin kouluissa huonosti käyttäytyvät oppilaat poistettiin kahden varoituksen jälkeen käytävään miettimään tekosia ja jos homma ei edelleenkään toiminut, oppilas lähetettiin “pedagogiselle saarelle” lapun kanssa, jossa kerrottiin mitä on tapahtunut ja mitä pitäisi opiskella. Saarella vastassa oli sosiaalityöntekijä, jonka kanssa oli mahdollisuus käydä opiskelun lisäksi myös kasvatuskeskustelua. Useampi “saarikäynti” peräkkäin tiesi vanhempainpalaveria. Jokaisessa koulussa oli yhdestä kahteen sosiaalityöntekijää. Konfliktitilanteita käsiteltiin viikoittain oppilaiden luokkaneuvostoissa, joissa oppilaat itse tuottivat ratkaisuja haasteisiin. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen oli siis ihailtavan systemaattista ja osa arkea.

Ihmetystä herätti myös se, että opettajat eivät ole kouluttautuessaan saaneet itse valita kaikkia opetettavia aineita. Pääaineena voi olla esimerkiksi toiveiden mukaan liikunta, mutta sen ohessa voi olla melkeinpä mitä tahansa oppiainetta opetettavana. Liikunnanopettajan kanssa keskustellessa nousi esiin oppilaiden koronan myötä heikentynyt uimataito. Saksassa lapset ja nuoret eivät niin vaan uimahalliin tai rannalle lähde, vaan uimataidosta tulee olla todistus, jotta uimaan pääsee ilman huoltajaa.

Opintopäiväkuulumisia

Vantaan Opintopäiville osallistuin monessa roolissa: somevastaavana, demoille osallistujana sekä demon vetäjänä. Kiertelin näytteilleasettajien ständeillä, tutustuin materiaaleihin ja kävin jututtamassa yritysten, lajiliittojen, hankkeiden ja järjestöjen edustajia. Monen kanssa olen ollut yhteydessä sähköpostitse, mutta nyt oli mahtavaa päästä vaihtamaan kuulumiset kasvotusten. Instagramin ja Facebookin tarinat täyttyivätkin Opintopäivien aikana näytteilleasettajien lyhyistä haastatteluista.

Kahtena päivänä vedin pienelle porukalle Digiä liikunnanopetukseen demoa. Demoa suunnitellessa mielessäni oli ajatus, ettei monikaan halua Opintopäivillä istua luennolla vaan osallistua aktiivisesti tekemiseen. Demon materiaali on kuitenkin jäsenille vapaasti käytettävissä. Kannattaa tutustua myös niiden demojen materiaaleihin, joille ei päässyt osallistumaan. Materiaalit löydät kootusti täältä: Vantaa 2022 (Jäsensivut > Materiaalit > Liikunta > Liikunnan opintopäivät > Vantaa 2022)

Osallistujana ehdin käydä kuulemassa kiinnostavaa asiaa liikuntaläksyistä, ryhmäytymässä Team Up pelien ja leikkien merkeissä, haastamaan havaintomotoriikkaa palloillen sekä kehonhallintaa jumppapalloakrobatiassa sekä juoksentelemaan metsässä jännittävän Stratego -pelin merkeissä. Kaikki varsin erinomaisia demoja, joiden materiaaleihin pääset tutustumaan jäsensivuilta. Täältä pääset katsomaan lyhyen videon jumppapalloakrobatiasta: Vantaan Opintopäivät -22: Jumppapalloakrobatia.

Opintopäivillä tärkeässä roolissa on myös vanhojen opiskelukavereiden tapaaminen, uusien tuttavuuksien solmiminen ja yhteinen hauskanpito rennosti liikkuen. Mieltä lämmitti erityisesti Opintopäivien ensikertalainen, jota en olekaan nähnyt sitten opiskeluaikojen eli noin kahteenkymmeneen vuoteen! Ensi vuonna tavataan taas, vai mitä Timo?

Lämmin kiitos Opintopäivistä järjestävälle taholle eli Helsingin seudun Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry. HSLO:lle sujuvista järjestelyistä. Seuraavan kerran tavataan Opintopäivien merkeissä Tampereella syksyllä 2023!

Koulutus ja materiaalivinkit

Lajiliitot, järjestöt, hankkeet ja muut materiaalia, koulutusta ja erilaisia teemaviikkoja tuottavat tahot ovat ottaneet kiitettävästi yhteyttä Liitoon ja syyskuussa Liito ry:n some-kanavat ovatkin täyttyneet erilaisista materiaali-, koulutus- ja webinaarivinkeistä. Nostoja tehdään jatkossakin viikoittain, joten Liito ry:n some-kanavat kannattaa ottaa viimeistään nyt seurantaan. Some-kanavat löydät kootusti täältä: https://linktr.ee/liito_ry

Opintopäivien lisäksi Liito on järjestänyt useampia koulutuksia mm. etäkahvit liittyen syksyn terveystiedon ylioppilaskokeeseen. Syksyn aikana on järjestetty yhteistyössä Pallolitton kanssa Miniopintopäiviä Jyväskylässä, Oulussa ja Kuopiossa. Jos nämä menivät ohi, ei hätää! Lappeenrannassa järjestetään Kaikki pelissä! -miniopintopäivät marraskuussa ja muutamia lisäpaikkakuntia ollaan vielä sopimassa, joten seuraa Tapahtumat sivuamme. Jos ajankohdat eivät sovi, voit tutusta Palloliiton materiaaliin esimerkiksi viime syksyisen perjantai vinkkauksen avulla: #perjantaivinkkaus: Kaikki peliin -materiaali.

Lokakuussa on tulossa useita kiinnostavia koulutuksia. Liito ry:n ja Liikenneturvan järjestävät yhteistyössä etäyhteyksin Liikenneturvallisuuskoulutus yläkoulun ja toisen asteen opettajille. Luvassa on myös Helsingissä Uusia tansseja vanhohin tansseihin koulutus, josta voi käydä poimimassa piristystä pian starttaaville vanhojen tanssi kursseille. Tutustu myös marraskuun koulutukseen: Käytännön keinoja ryhmädynamiikan tukemiseen liikuntatunneilla.

Koulujen seksuaalikasvatus tuntuu puhuttavan tasaisin väliajoin, niin myös tänä syksynä mm. Helsingin Sanomissa. Opetushallitus järjestää Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus opetuksessa – miten tuen sateenkaarilasta ja opiskelijaa? koulutuksen lokakuun puolessa välissä. Koulutus on osa Opetushallituksen valmistelemaa kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyn sivustoa, joka julkistetaan alkuvuodesta 2023. Jo vuoden 2022 aikana julkaistaan uusia materiaaleja koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huoltajille sekä lapsille ja nuorille.

Aurinkoista syyskuun loppua ja raikasta lokakuuta! 

Terveisin, Anna Haapalainen

P.S. Lopuksi muistutus: vielä tänään ehdit rekisteröityä European School Sport Dayhin ja osallistua 200 euron lahjakortin arvonrtaan!