Käytännön keinoja ryhmädynamiikan tukemiseen

Ohjelma

Koulutusiltapäivässä pureudutaan käytäntöihin, joilla tuetaan ryhmädynamiikan ja turvallisen oppimisilmapiirin kehittymistä. Työtapoina käytetään tekemistä, pohtimista ja tiedon jakamista. Koulutuksen tavoitteena on muistuttaa mieliin ja edelleen kehittää taitoja huomioida oppilaiden psykososiaalinen hyvinvointi tunneilla. Tervetuloa oppimaan yhdessä lisää ryhmädynamiikan ”saloista”.

Kouluttaja

Marjo Rantalainen, Liikuntatieteiden tohtori, LitT, Vuorovaikutustaitojen kouluttaja, Työnohjaaja ja työyhteisönkehittäjä sosped, STOry,  Työnohjaajien kouluttaja, STOry, Psykologian, terveystiedon - ja liikunnanopettaja, Urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti, Suomen psykologiliitto. Lisätietoa

Hinta

Koulutuksen hinta on 60 euroa, sisältäen ohjelman ja kahvitauon tarjoilut (kahvi+täytetty leipä).

Ilmoittautumiset

Viimeistään 16.1.2022 lomakkeella
Pidätämme oikeudet muutoksiin koronatilanteesta johtuen.

Marjo Rantalainen