Tunnetukea ja taitoja koulun ihmissuhteisiin

  • ti 23.11.2021 klo 1215:30
  • Teams-etäyhteys

Etäkoulutus tunne- ja vuorovaikutustaidoista liikunnan- ja/tai terveystiedon opettajille

Ohjelma

  • Tunneymmärrys ja psykologinen joustavuus opettajan apuna
  • Aktiivinen kuuntelu tiukoissa tilanteissa
  • Rakentava ongelmaan tarttuminen ja tunnekuohun vastaanottaminen
  • Pieni kokoava hetki itselle - minfulness-tyyppisesti

Työskentelytavat
Työskentely rytmittyy virkeyttä ylläpitävästi tieto-osioihin, yksilö- ja pari/pienryhmätyösnkentelyihin sekä yhteiseen keskusteluun. 

Ennakkotehtävä
Ennakkotehtävän tarkoitus on suunnata sinua yhteiseen työskentelyyn tunne- ja vuorovaikutustaitojen parissa. Vastauksesi auttavat suuntaamaan koulutusta sinulle tärkeisiin kysymyksiin, ja niitä käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Vastaamiseen menee aikaa noin 5 minuuttia.

  1. Millaiset yksittäiset tai toistuvat vuorovaikutustilanteet kouluyhteisössä haastavat tai kuormittavat sinua? Mitä silloin tapahtuu/ei tapahdu? Mikä tekee tilanteesta sinulle hankalan?
  2. Mitkä ovat vahvuuksiasi vuorovaikutuksessasi kouluyhteisössä?

Kouluttaja
Ulla Klemola, liikuntatieteiden tohtori (liikuntapedagogiikka; tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen), voimavarakeskeinen työnohjaaja (11/2021, STOry), opinto-ohjaaja, Gordonin toimivat ihmissuhteet -kurssien kouluttaja. 

Hinta

Koulutuksen hinta on 35 euroa. Koulutukseen voivat osallistua vain LIITO ry:n jäsenet. Lisätietoa jäsenyydestä

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset ilmoittautumislomakkeella 16.11.2021 mennessä. Osallistujille lähetetään ennakkokysely ja Teams-osallistumislinkki ennen koulutusta. 

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry:n toiminnassa on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, kiusaamiselle, syrjinnälle ja muulle epäasialliselle käytökselle. Osallistumalla LIITO ry:n tapahtumiin sitoudut toimimaan tämän mukaisesti.