Vuoden 2020 liikunnanopettaja Olli Kelhä Kemistä

31.1.2020

Olli toimii liikunnanopettajana Hepolan koulussa. Olli tulee erinomaisesti toimeen erilaisten oppilaiden kanssa: hän osaa kohdata oppilaat omina erilaisina yksilöinä. Ollin opetuksessa tulee huomioitua niin ryhmän liikunnallisin kuin liikunnasta vähiten innostuva oppilas. Olli kohtaa erilaiset oppilaat yksilöinä lämpimästi ja ymmärtäen ja pyrkii aina järjestämään oppilaille heidän oman taitotasonsa mukaisia innostavia liikunnallisia tehtäviä. Olli on jatkuvasti kehittämässä, ei ainoastaan oman koulunsa, vaan myös koko Kemin lasten ja nuorten liikunnanopetusta ja liikkumista. Ollin tavoitteena on esitellä oppilaille ajankohtaisia ja pinnalla olevia liikuntamuotoja ja tapoja liikkua, perinteisten lajien ohessa; tunneillaan Olli sekoittaa rohkeasti uutta ja vanhaa. Olli käyttää ja kokeilee perinteisen opettamisen lisäksi paljon uutta opetusteknologiaa oppilaiden motivoimiseksi. Olli on innostanut oppilaita liikunnan ja urheilun pariin myös vapaa-ajalla.