Voimaharjoittelun opas

11.5.2023

Tutustu yläkoulun liikunnanopetukseen suunnattuun voimaharjoittelun materiaaliin! Materiaalin ovat tehneet liikunnanopettajaopiskelijat Inka Erola ja Pinja Koivumäki osana pro gradu -tutkielmaa. Voimaharjoittelun oppaasta saat ideoita ja tietoa nuorten voimaharjoittelun toteuttamiseen.

Materiaali on luotu sinulle, joka kaipaat suunnitteluapua, ideoita tai tietoa lasten ja nuorten voimaharjoittelun toteuttamisesta. 

Materiaali sisältää voimailuleikkejä- ja pelejä, joita voi hyödyntää muun muassa alkulämmittelyssä, tunnin yksittäisinä osioina tai ryhmäytymistä tukevina harjoituksina. Oppimateriaalista löytyy kuvin ja videoin havainnoidut kehonpaino- ja painoliikkeet tekniikkavinkkeineen. Materiaalin kuntopiirikortit voi halutessaan tulostaa ja laminoida opetuksen tueksi.

Materiaalin loppuun on koostettu valmiita voimailutunteja. Oppimateriaalissa on huomioitu liikunnanopetuksen keskeisiä teemoja, kuten motivaatio, tehtävien eriyttäminen, harjoitteiden monipuolisuus, liikunnanopetuksen opetustyylit ja perusopetuksen opetussuunnitelma, jonka sisältöihin ja tavoitteisiin koko oppimateriaali rakentuu. Materiaalissa on pyritty huomioimaan myös koulujen väliset resurssierot, ympäristötekijät, sekä voimaharjoitteluvälineistön monipuolisuus tai niiden puutteen.

Lisää ideoita voimaharjoitteluun  löydät jäsensivujen materiaalipankista: Kuntoilu⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ (Materiaalipankki > Liikunnan materiaalipankki > Kuntoilu).

Voimaharjoittelun opas⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠