Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta voi lisätä perusopetuksessa laajentamalla terveystieto-oppiaineen määrää

17.4.2023

Opetushallitus on antanut 1.3.2023 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutosmääräyksen koskien sitouttavaa kouluyhteisötyötä. Muutosmääräyksen perusteella opetuksen järjestäjä voi laajentaa nykyisten oppiaineiden, kuten esimerkiksi terveystiedon ja ympäristöopin oppimäärää tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on lisätä oppilaan hyvinvointia kouluyhteisössä sekä ennaltaehkäistä ja vähentää koulupoissaoloja.

Käytännössä opetuksen järjestäjä voi lisätä paikalliseen opetussuunnitelmaansa vuosiluokkien 7 -9 terveystiedon tai vuosiluokkien 1 -6  ympäristöopin oppimäärän tunteja ja sisällyttää laajennukseen tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä.  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 löytyvät ajantasaisina ePerusteista. Terveystiedon ja ympäristöopin tavoitteet ja keskeiset sisällöt löytyvät kohdasta Oppiaineet > Ympäristöoppi   ja Terveystieto. Luvusta 5.1 Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen > Kouluun kiinnittyminen ja poissaolojen ehkäiseminen alta löytyy maininta oppiaineen laajentamisen mahdollisuudesta.

Paikallisesta opetussuunnitelmasta tehdään yleensä päätökset kunnan opetus- tai sivistyslautakunnassa, tai vastaavassa toimielimessä. Yksityisissä oppilaitoksissa hallitus tai vastaava toimielin päättää opetussuunnitelmasta.