Syyskokous 8.11.2019

15.10.2019

Kutsu Liikunnan- ja Terveystiedon Opettajat ry:n syyskokoukseen
Perjantaina 8.11.2019 klo 15.45

Wolmarinsali, Jyväskylän kaupunginkirjasto, Vapaudenkatu 39-41, Jyväskylä
Esityslista

1.      Kokouksen avaus

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus v. 2020

5.      Vahvistetaan virkailijoiden palkkiot v. 2020

6.      Vahvistetaan hallituksen, sen toimikuntien jäsenten sekä liiton edustustehtävissä toimivien henkilöiden kokouspalkkio ja matkakulujen korvausperuste v. 2020

7.      Päätetään, miten liiton kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan ottaen huomioon liiton sääntöjen 10 §:n määräykset

8.      Hyväksytään liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

9.      Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2020

10.      Käsitellään muut asiat

11.  Kokouksen päättäminen


Kokousmateriaali