Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn

12.4.2022

Lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn on laadittu ensimmäistä kertaa suositus. Hyvä harjoittelu ja aktivoiva alkulämmittely ovat keskeisessä roolissa suosituksissa. Suositukset käsittelevät myös muun muassa liikunnan monipuolisuutta, suojavarusteita, ympäristöä, sääntöjä, kuormitusta ja kuntoutusta. 

Alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntavammat aiheuttavat enemmän terveydenhuollon kustannuksia kuin saman ikäisten liikenneonnettomuudet. Nuorten liikuntavammoista sattuu noin puolet urheiluseuratoiminnassa, noin 30 % vapaa-ajan liikunnassa ja noin 20 % koululiikunnassa. Tutkimusnäyttöön perustuvat ohjeistukset onkin suunnattu erikseen opettajille, valmentajille, perheille sekä päättäjille.

Tutustu suosituksiin:

Suosituksia tullaan jalkauttamaan muun muassa tuottamalla lyhyitä videoita ja tarjoamalla koulutusta.

Suositukset on laadittu eurooppalaisena yhteistyönä Erasmus+ Sport -rahoitteisessa PARIPRE-projektissa. Suositusten laatimisesta vastasivat UKK-instituutin tutkimus- ja kehittämisjohtaja Mari Leppänen ja Jyväskylän yliopiston liikuntalääketieteen professori Jari Parkkari.

UKK-instituutti

ukkinstituutti.fi | tampereenurheilulaakariasema.fi
kaatumisseula.fi | terveurheilija.fi | tervekoululainen.fi | smartmoves.fi