LIITO 4/19 puheenjohtajalta: Liikuntaa verkossa?

2.12.2019

Liikuntaa verkossa?

Syksy on edennyt jo pitkälle ja Liito ry:n toimistolla katseet siirretään jo kohti edessä häämöttäviä opintopäiviä. Opintopäivät tarjoavatkin alkavana vuonna poikkeuksellisen hyvät olosuhteet lumiliikuntataitojen ja –tietojen päivittämiseen.


Syksyn aikana Liito ry on osallistunut mm. Suomen taito- ja taideaineiden opettajajärjestöjen (Staili ry) vetoomukseen taito- ja taideaineiden asemasta. Vetoomuksessa tuotiin esille mm. yliopistojen pisteytystyökalujen vaikutuksia kurssivalintoihin lukioissa sekä oppiaineiden keskinäiseen arvostukseen. Syyskuun aikana päivitettiin myös Liiton lausuntoa työn vaativuuden arvioinnista ja lukioresurssista. Lausunnossa korostettiin tilavarauksista koituvan työn määrää sekä yhtenevää käytäntöä korvauksen suuruudesta. Lausunto löytyy jäsensivuilta. 


Lehden mennessä painoon lukion opetussuunnitelma 2021 ei ollut vielä valmistunut. Tämän pitäisi kuitenkin valmistua marraskuun aikana. Helmikuussa järjestettävien opintopäivien yhteydessä on lukion opetussuunnitelma työpaja. Työpajassa esitellään lyhyesti lukion uutta opetussuunnitelmaa, mutta ideana on, että oman lukion opetussuunnitelmaa olisi mahdollista työstää, jakaen ajatuksia muiden lukiokollegoiden kanssa.


Syksyn aikana sosiaalisessa mediassa heräsi keskustelua lukion liikunnan toteuttamisesta verkkokursseina. Uuden lukiolain mukaan koulutus voidaan järjestää osaksi tai kokonaan lähiopetuksena tai etäopetuksena. Lukiolain mukaan osittain itsenäisesti suoritettavienkaan opintojen tavoitteiden saavuttaminen ei voi kuitenkaan vaarantua. On tilanteita, jolloin opiskelija ei esimerkiksi terveydellisistä syistä kykene osallistumaan normaaliin koululiikunnan toteutukseen opetusryhmän mukana. Tällaisissa tapauksissa voidaan pohtia, voisiko verkkokurssi tarjota opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa koululiikuntaa omaehtoisesti. Verkkokurssin myötä opiskelija voisi opettajan kanssa valita esimerkiksi itselleen soveltuvia liikuntamuotoja ja tämä tukisi luultavasti hänen liikuntasuhteensa kehittymistä paremmin, kuin epätoivoinen rimpuilu muun liikuntaryhmän mukana. Tällaisessa toteutuksessa opiskelija voisi myös toiminnallisten ja kirjallisten tehtävien avulla pohtia omaa liikuntasuhdettaan, liikunnan positiivisia vaikutuksia itselleen, sekä liikunnan mahdollistajia ja esteitä omassa arjessaan.


Pohdittavana olisi tällöin myös se, miten työskentelyn, oppimisen ja osaamisen monipuolinen arviointi paikallisesti toteutetaan. Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja opintojen ohjausta. Lukiossa opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Vapauttamista toimenpiteenä pohditaan silloin, kun opiskelija on pitkäaikaissairas (esimerkiksi vaikeasti vammaiset). Jos opiskelija vapautetaan jonkin oppiaineen opetuksesta, hänen tulee valita sen tilalle muita opintoja niin, että säädetty opintojen vähimmäismäärä täyttyy. Verkkokurssia ei siis tule nähdä nykymuotoisen koululiikunnan kontaktiopetuksen korvaajana, vaan poikkeuksellisena opetusjärjestelynä niille opiskelijoille, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua opetukseen. Uudessa lukiolaissa (§29) poikkeava opetusjärjestely on perusteltua opiskelijan sairauteen, vammaan tai muuhun terveydentilaan liittyvästä syystä. On kuitenkin selvää, että esimerkiksi vastuukysymykset kurssin järjestämisestä on hyvä tehdä selviksi. Niin ikään uuden lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Miten tällainen varmistetaan verkkokurssia toteutettaessa?


Espanjan opintopäivät syksyn koulutusten kohokohta

Syksy on perinteisesti ollut vilkasta koulutusaikaa alueellisesti. Syksyn aikana järjestettiin miniopintopäivät neljällä paikkakunnalla sekä hyvinvointi ja mittaaminen seminaari Jyväskylässä. Syksyn ehdottomana koulutuskohokohtana oli kuitenkin Espanjan opintopäivät Fuengirolassa 17.-20.10. Päiville osallistui yhteensä 31 liikunnanopettajaa. Ohjelma oli monipuolinen ja sisälsi monenlaista vesiaktiviteettia, pallopelejä, joogaa, tanssia ja erilaisia retkiä. Päivät koettiin onnistuneiksi ja palautteissa toivottiin jatkoa vastaavalle tapahtumalle. Koulutustoimikunta pohtii, miten vastaavaa kurssia voitaisiin järjestää esimerkiksi kahden vuoden päästä uudelleen. Kokemuksia Espanjan opintopäivistä voit lukea lisää tämän lehden sivuilta. Marraskuun aikana Liito ry järjesti kerhotapaamisen Helsingissä. Lehden mennessä painoon kokous oli vasta edessäpäin. Viimeksi pari vuotta sitten kokoontumisen yhteydessä joku heitti villin idean megaopintopäivien järjestämisestä Aurinkorannikolla. Aika näyttää, millaisia ideoita kerhotapaaminen tällä kertaa tuotti.


Opintopäivät lumisissa maisemissa

Opintopäivät häämöttävät vajaan kahden kuukauden päässä. Tämän lehden sivuilta pääset tutustumaan kattavaan tarjontaan Rovaniemen opintopäivistä. Luvassa on luminen ja ulkoliikunnan täyteinen ohjelma. Opintopäivillä pidetään myös Liito ry:n vuosikokous. Vuosikokouksessa valitaan mm. Liito ry:n uusi hallitus, joten toivomme uusia ehdotuksia hallituslaisista. Tervetuloa napapiirille liikkumaan!


Mukavaa opintopäivien (ja joulun) odotusta

Kasper Salin