LIITO 4/19 pääkirjoitus: Opettaja, vie oppilaat ja itsesi ulos kaamoksella!

29.11.2019

Suomi on taas käännetty talviaikaan ja kaamoskausi alkaa. Osalle ihmisistä se tarkoittaa pimeinä talvikuukausina ilmenevää masennustilaa, kaamosmasennusta (Duodecim 2018). Oireet - esimerkiksi alakuloisuus, ärtyneisyys, ahdistuneisuus, väsymys, elämän merkityksettömyyden kokeminen - alkavat usein jo lokakuussa. Oireet pahenevat pimeän lisääntyessä ja alkavat lievittyä vasta helmi-maaliskuussa auringon tullessa jälleen esille.

Kouluissa pimeän lisääntyminen näkyy niin opettajien, oppilaiden kuin opiskelijoidenkin väsymyksen lisääntymisenä. Erityisesti iltapäivisin, jolloin kaamosoireet usein voimistuvat, viimeiset oppitunnit voivat olla takkuisia. 

Harmillisesti pimeän lisääntyessä myös kiireet koulutyössä lisääntyvät: kurssit ja opintojaksot päättyvät. On kokeita tehtävänä ja korjattavana. Esseitä ja kurssitöitä on vinot pinot. Opettajien lukukauden kruunaa arviointiurakka.

Töihin tarttuminen voi olla haastavaa niin koululaisella kuin opettajallakin - etenkin, jos oirekuvaan kuuluvat univaje ja fyysisen aktiivisuuden väheneminen alentavat käytettävissä olevia voimavaroja. Kasaantuvat työt lisäävät alakuloisen mielen toivottomuuden tunnetta, mikä tekee haastavaksi koetun työn aloittamisesta entistäkin työläämpää. Ja kun mieli on maassa ja tekemättömät työt verottavat pystyvyyden tunnetta, myös muut elämän haasteet voivat tuntua ylipääsemättömiltä. 

Duodecimin (2018) mukaan kaamosoireilu on melko yleistä. Vaikka vain noin 1 % väestöstä kärsii toistuvasta kaamosmasennuksesta, lievempiä oireita kokee jopa joka kolmas suomalainen. Liekö kaamoksella tekemistä asian kanssa, mutta suomalaisilla 15-19 -vuotiailla nuorilla on kyseenalainen kunnia kuulua EU-maiden itsemurhatilastojen kärkikastiin. Mielen hyvinvoinnin edistämiseen kaikin keinoin tulee siis meillä kiinnittää vakava huomio.

Käypä hoito -suosituksen mukaan kaamosoireiluun tehoaa valohoito. Aamiainen kirkasvalolampun loisteessa voi helpottaa oireilua merkittävästi. Valohoidon tehokkuutta lisää säännöllinen kuntoliikunta. Suosituksen mukaan ulkoilu auringon valossa on tehokkainta oireiden vähentämisessä.

Koska aurinko ei juurikaan paista kaamoskauden aikana, kaikkea päivänvaloa tulisi hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Kouluissa ulkoiluvälitunnit, toiminnallinen oppiminen ulkona eri oppiaineissa sekä ulkoliikuntatunnit voisivat auttaa oppilaiden jaksamista ja ehkäistä kaamosoireita myös opettajilla. 

Erityisesti teini-ikäisten ja nuorten aikuisten ulkoiluun on kiinnitettävä oppilaitoksissa huomiota: kaamosmasennuksen oireet alkavat usein aikuisuuden kynnyksellä ja pahenevat iän lisääntyessä. Opettajien tulee pitää huolta myös omasta ulkoilustaan ja hyvinvoinnistaan pimeän kauden aikana.

Opettajille ulkoilun ja ulkoliikuntaan kouluttautumisen mahdollisuuksia tarjotaan mm. tulevilla opintopäivillä Rovaniemellä. Ohjelma ja demojen sisällöt on esitelty tässä lehdessä. Tapaamisiin sankoin joukoin napapiirillä, aidon polaariyön rajalla!

Terhi Huovinen