Ohjevideoita vanhojen tansseihin

20.11.2020

Infoa tanssinohjaukseen 


Olemme kokoamassa teille toiveiden mukaisesti tanssiohjevideoita hyödynnettäväksi etä- tai 
lähiopetuksessa. Tansseista on kuvattu yksinkertaiset versiot, joita voitte soveltaa vapaasti ryhmän 
mieltymysten mukaisesti sekä varioida ne epidemiatilanteen ohjeistukseen sopivaksi. 
Juhlatanssit olivat aikanaan hyvin muodollisia ja kuvioiden oikeaoppinen suorittaminen erittäin 
pikkutarkkaa. Kokemuksemme mukaan vapaampi suhtautuminen tanssien toteuttamiseen tuo 
harjoittelemiseen iloa ja rentoutta. Tanssijoiden improvisointi, oli se tahallista tai tahatonta, tuo 
mielestämme aina vain persoonallisuutta tekemiseen. Virheiden pelko estää oppimista ja tuo 
turhaan paineita oppilaalle. 

Tämä yhteistyömme lähti liikkeelle hyvin nopeasti epävarman epidemiatilanteen tuoman tarpeen 
vuoksi ja siksi pystymme lähettämään videot osissa. Otamme mielellämme vastaan palautetta, jotta 
osaamme kehittää työtämme jatkossa. 

Toiveenamme on myöhemmin rakentamaa laajempi materiaalipankki, jossa opeteltavat tanssit 
tuovat esiin tanssihistoriaa ja tukevat perustanssitaidon syntymistä vahvistaen myönteistä 
kehonkuvaa. 

Halusimme käyttää tanssijoina videolla tanssiopiston nuoria harrastajia, jotta oppimiskokemus 
tuntuisi mahdollisimman luontevalta samanikäisille oppilaille. Tanssityyli on valittu tietoisesti ns. 
neutraaliksi, sillä liian hiottu ja tyylitelty suoritus vaikeuttaa perusliikkumisen havainnointia. 
Toimitamme myös opettajalle ohjeen kuvatuista tansseista, vinkkejä musiikin valintaan sekä 
muutamia yleisohjeita tanssiasentoon, viemiseen ja puvun käsittelyyn liittyen. 


Terveisin 
Leila Ketola 
leila.ketola@keto.fi 
Keski-Uudenmaan tanssiopisto

Yhteistyössä mukana: Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.

Kuva tanssiparin jaloista.