LIITO 4/22 puheenjohtajalta: Paluu normaaliin uusin tuulin

2.12.2022

Tätä kirjoittaessa olen syyslomalla ja pohdin, kuinka ihanaa on ollut, kun olemme päässeet pitämään syyslukukautta viimein normaalein käytäntein, eikä kouluissa ole tarvinnut miettiä enää koronarajoituksia. Tämä on ollut ihanan vapauttavaa ja arkea helpottavaa. Alkusyksyn aikana on pystytty jälleen käynnistämään erilaisia kansainvälisiä projekteja ja suunnittelemaan lukuvuoden aikana toteutettavia vierailuja, retkiä ja matkoja, jotka vielä viime lukuvuonna ovat saattaneet olla koronan takia osittain katkolla. Erityisesti liikunnanopetuksen puolella paluu ”normaaliin” on ollut enemmän kuin tervetullutta.  


Koulutusta uusissa ajankohdissa

Koronan aikana liittomme joutui miettimään uusia tapoja kouluttaa jäseniämme. Parin viime vuoden aikana olemme pitäneet paljon koulutuksia etänä, ja vain pienille ryhmille suunnattuja koulutuksia lähikoulutuksina. Tänä syksynä pääsimme kuitenkin jo moneen kertaan siirretyt Liikunnanopettajien Opintopäivät järjestämään sellaisina kuin ne on totuttu pitämään, joskin uudessa ajankohdassa eli syyskuun alussa helmikuun sijaan. Kiitos vielä kerran Vantaalle ja Helsingin seudun liikunnanopettajille pitkästä pinnasta järjestelyjen suhteen ja lopulta erittäin hyvin toteutetuista ja organisoiduista koulutuspäivistä! Palaute päivistä oli positiivista ja uusi ajankohtakin sai kiitosta. Uusi opintopäivien ajankohta mahdollistaa kesälajien laajemman tarjonnan myös tulevilla opintopäivillä. Talvilajien koulutusta olemme ajatelleet tarjottavan miniopintopäivien muodossa, joita on viime vuosina ollut mm. eri palloilulajeista. Ensi syksynä opintopäivät tullaan järjestämään Tampereella, joten katsotaan, miten Tampere hyödyntää mahdollisuuden kesälajien laajempaan demotarjontaan!

Koska Liikunnanopettajien opintopäivien ajankohta on syksyllä, on terveystiedon seminaari vastaavasti siirretty keväälle. Kevään terveystiedon seminaari järjestetään Helsingissä 21.4.2023 teemalla “Mielen hyvinvointi”. Koulutukseen pystyy osallistumaan myös etänä. Kannattaa laittaa tämä jo kalentereihinne ylös!


Terveystiedon kuulumiset

Syksyn aikana on terveystiedossa puhuttanut jälleen kerran ylioppilaskoe ja sen vaatimustaso suhteessa lukion opetussuunnitelmaan. Koska aikaisemmat lausuntomme ja palautteemme kokeista eivät ole tuottaneet toivottua tulosta, pidimme tapaamisen lokakuun lopussa YTL:n kanssa keskustellaksemme koetehtävien vaatimustasosta, aiheista, tehtävätyypeistä sekä arviointimatriisin käytöstä osana arviointia. Viesti oli selkeä: koe tulee olemaan jatkossakin vaativa ja oppiainerajat ylittävä, jotta se erottelee riittävästi kokelaat. Joka ylioppilaskokeen jälkeen pidettävien teams-etäkahvien aikana koottu palaute on toimitettu YTL:aan, ja tätä heillä pidettiin tärkeänä apuna kehitettäessä ja tehdessä tulevaisuuden terveystiedon ylioppilaskokeita. Palautteen avulla he myös mm. muokkaavat lopullisia pisteytyskriteereitä. Terveystiedon osalta teimme elokuussa myös yliopistojen pisteytystyökalun tasapuolistamisesta lausunnon yhteistyössä HYOL:n, SUKOL:n, FETO:n ja PSOP:n kanssa. Lausunnon voi käydä lukemassa Liiton kotisivujen uutisista.

 

Strategian uudistus

Uusiin tuuliin liitossamme liittyy myös strategian uudistus, johon liittyen te jäsenet saitte sähköpostia ja toivottavasti myös mahdollisimman moni kävi kyselyyn myös vastaamassa. Nyt teillä jäsenillä oli mahdollisuus päästä vaikuttamaan siihen, mitä painopisteitä liitossamme tullaan jatkossa pitämään toimintaamme ohjaavina ja mitä asioita pyritään erityisesti edistämään esim. edunvalvonnallisissa ja jäsenpalveluihin liittyvissä asioissa. Vastausten pohjalta tulemme kirkastamaan toimintastrategiaamme marraskuun lopussa hallituksen kanssa pidettävässä strategiaviikonlopussa, jossa paneudumme vain tähän aiheeseen. Uusia näkökulmia toimintaamme tuovat osaltaan myös meidän uudet aloittaneet hallitusjäsenemme. Toivotaan, että saamme yhteistyössä teidän jäsenten kanssa työstettyä selkeän, kirkastetun strategian, jota kohti on minun, uuden puheenjohtajan, vaikkakin kuusi vuotta hallitustyönä tehneenä, helppo lähteä Liitoa luotsaamaan!


Syksyisin terveisin,

Mirva