LIITO 4/21 puheejohtajalta: Liikunnanopettajan työn kuormittavuus paremmin esille

7.12.2021

Syksy alkoi osittain samoissa merkeissä kuin edellinenkin, koronarajoitukset tai poikkeukselliset opetusjärjestelyt aiheuttivat päänvaivaa. Joissakin lukioissa tanssittiin poikkeuksellisesti wanhoja tansseja syksyllä. Niin ikään syksyllä, hieman yllättäenkin OAJ ilmoitti aloittavansa uuden palkkaus- ja työaikajärjestelmän suunnittelun.

LIITO ry:n jäsensivuilta löytyy lukuisia erilaisia lausuntoja ja kannanottoja liikunnanopetukseen liittyen. Osa on ehtinyt kuitenkin jo hieman vanhentua ja näin ollen Liito ry päivitti syksyn mittaan kaikki jäsensivuilta löytyvät lausunnot ja kannanotot. Lisäksi laadittiin uinninopetukseen liittyvä lausunto, jossa tuotiin esille esimerkiksi arviointiin liittyviä näkökohtia. 

Uusi palkkaus- ja työaikajärjestelmä?

Syyskuun alussa OAJ uutisoi, että se aloittaa suunnittelemaan uutta palkkaus- ja työaikajärjestelmää. Uutisoinnissa mainittiin, että tämä ei perustu vuosityöaikaan, vaan kyse on nykyisen opetusvelvollisuuteen perustuvan järjestelmän jatkokehittämisestä. Tämä antaa osviittaa siitä, että vuosityöaikaan siirtyminen perusopetuksessa ja lukiossa ei olisi toteutumassa, ainakaan nykymuotoisissa suunnitelmissa vaan oltaisiin siirtämässä katseet johonkin uuteen suunnitelmaan. Opetusvelvollisuuden perustat ovat kaukana 1960-luvulla. Tuon jälkeen liikunnanopetuksessa on tapahtunut suuria muutoksia ja yhtenä merkittävämpänä on opetuksen pirstaloituminen useisiin oppimisympäristöihin. Tämä tuo työhön paljon lisää kuormitusta, koska opettajan pitää siirtyä eri opetusympäristöjen välillä. Näiden lisäksi LIITO ry on koostanut erikseen liikunnanopettajan työn erityispiirteistä listan, joka liitetään Liiton näkemykseen opetusvelvollisuuksista. Mikäli suunnitelmissa oleva palkkaus- ja työaikajärjestelmä perustuu jossain määrin opetusvelvollisuuksiin, on selvää, että opetusvelvollisuuksien perusteet otetaan tarkasteluun. Tällöin erityistarkastelussa on oltava niiden oppiaineiden, joissa opetusvelvollisuus on korkein. Lisäksi esimerkiksi reaaliaineiden opetusvelvollisuuksissa olisi hyvä tehdä tarkennuksia ja tasapäistää opetusvelvollisuuksia. Liikunnanopetuksessa tulisi huomioida työn sisällön lisäksi myös työn kokonaiskuormittavuus sekä huojennukset opetusympäristöjen välillä siirtymisestä. Liikunnanopettajan työssä on myös paljon muuttuvia tekijöitä, joihin opettajan on reagoitava monella tavalla. LIITO ry on jo lähettänyt oman näkemyksensä opetusvelvollisuuksista ja työn kuormittavista tekijöistä ja se löytyy myös tästä lehdestä.  

Koulutusrintamalla uusia avauksia

Opintopäivät ovat perinteisesti pidetty tammi-helmikuun vaihteessa. Koska korona sotki suunnitelmat aluksi talvelle 2021 ja lopulta myös syksylle 2021 päätettiin opintopäivät siirtää syksylle 2022. Tämä avasi uuden mahdollisuuden myös talvilajien koulutuksille. Tuemme jäsentemme osallistumista Lumilajit liikuttavat opettajakoulutuksiin niin paikallisesti Rovaniemellä, Tampereella kun Helsingissäkin sekä etäkoulutuksessa. Lue lisää lehden koulutuskalenterista.

Terveystiedon ylioppilaskirjoitukset ja Move! 2021

Syksyn terveystiedon koe ei tarjonnut suuria yllätyksiä, vaan koe oli hyvin edellisvuosien kaltainen. Kysymykset olivat selkeitä ja opiskelijan oli helppo ymmärtää, mihin on tarkoitus vastata. Aina tämä ei ole ollut itsestäänselvyys. LIITO ry:n etäkahveilla kokeet herättivät keskustelua joidenkin kysymysten osalta lähinnä pisteytyksen suhteen. LIITO ry:n kahvit koettiin palautteiden perusteella onnistuneiksi ja ajatuksena on taas keväällä jatkaa vastaavien kahvitteluiden muodossa. Syyskuussa peruskouluissa suoritettiin taas ahkerasti Move!-mittauksia. Liikuntaa opettavat opettajat toteuttivat mittauksia tunnollisesti ja tänä vuonna kirjattiin tuloksia miltei yhtä paljon kuin edellisenä. Tämän vuoden tuloksista voidaan hieman tehdä vertailuja koronavuoden lukemiin ja mihin suuntaan tulokset ovat menossa vuodesta 2020.

Rentouttavaa joulunaikaa toivottaen:

Kasper Salin, pj.

Lue koko lehti LIITO 4/21: Muuttuva yhteiskunta jäsensivuilta.  

Paljon kelloja