LIITO 4/20 puheenjohtajalta: Täydennyskoulutus uudistuu

30.11.2020

Oppilaita luistelemassa.

Kuva: Saimi Airaksinen

Kulunut syksy uudisti monia Liiton perustoimintoja. Koulutustarjontaa muokattiin etäyhteyksiin ja ajankohtia muutettiin. Koronan myötä vanhojen tanssien tanssirepertuaari tulee kokemaan muutoksia.

Syksyn keskeisiin sisältöihin lukeutuvat terveystiedon ylioppilaskokeet ja Move!-mittaukset. Näistä jälkimmäisten suhteen elettiin hieman epävarmuudessa, miten mittauksia toteutetaan ja jätetäänkö mittauksia tekemättä koronaan vedoten. Jälkimmäinen huoli oli aiheeton, sillä tänä vuonna mittausten määrässä ylitettiin edellisvuosi. Näin ollen voidaan todeta, että opettajat ympäri Suomen toteuttivat mittaukset erinomaisesti. Terveystiedon ylioppilaskoe oli kysymyksiltään selkeä, eikä tulkinnoille jäänyt tilaa. Muutamia vuosia takaperin Liito ry oli yhteydessä ylioppilastutkintolautakuntaan ja edellytti selkeämpiä tehtävänantoja. Ylioppilaskokeen tehtävät eivät voi olla sellaisia, että johtavat opiskelijaa harhaan. Tässä suhteessa voidaan todeta, että eteenpäin on menty. 

Koulutustarjonta uudistuu

Syksyn koulutustarjonta on tapahtunut pääosin paikallisten miniopintopäivien muodossa sekä etäyhteyksiä hyödyntäen. Kokemukset etäyhteyksien hyödyntämisestä ovat olleet hyviä ja jatkossa onkin ajatuksena tarjota koulutuksia enemmänkin etäyhteyksiä hyödyntäen, vaikka vallitseva koronatilanne väistyisikin. Koulutustarjonnassa tapahtui iso muutos myös siinä mielessä, että opintopäivät siirrettiin pidettäväksi vasta vuoden 2021 syksyllä. Ajankohta on ennen syksyn ylioppilaskirjoituksien alkamista. Vaikka perinteinen koulutusajankohta muuttuu, voidaan muutoksessa nähdä hyviä puolia. Lukuvuoden alkuun ajoittuva koulutuspäivä tarjoaa ideoita koko lukuvuodelle. Toisekseen ulkoliikuntaan on mahdollista panostaa nyt enemmän. Liitossa ainakin katsomme mielenkiinnolla millaisen vastaanoton opintopäivät saavat ja haluamme nähdä uutena kokeiluna toteuttaa opintopäiviä. Vaikka ajankohdan vaihtamista on välillä pohdittu, on vuosikokouksen paikka pysynyt samalla paikalla pitkään muun muassa Liiton talouden ja vuosikokouksen ajankohdan vuoksi. Vallitseva tilanne pakottaa nyt muuttamaan toimintaa ja onkin mielenkiintoista nähdä, miten uusi ajankohta otetaan vastaan jäsenistön keskuudessa.

Ohjeita vanhojen tanssien järjestämiseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön vallitsevat ohjeistukset koronatilanteeseen liittyen vaikuttivat myös liikunnanopetuksen järjestämiseen. Aiemmin syksyllä Liito ry julkaisi jo ohjeistuksen, mutta syyskuun alkupuolella herättiin myös toiseen, erityisesti lukiota koskettaneeseen kysymykseen; miten vanhojen tanssit järjestetään? Olimme asian suhteen yhteydessä Opetushallitukseen ja vanhojen tanssien merkittävyys lukion perinteille ja koko kouluyhteisön yhteisöllisyydelle otettiin ymmärtäen vastaan. Pitkien pohdintojen jälkeen vanhojen tansseista tuli ohjeistusta Opetushallituksen sivuille. Ohjeistus korostaa opetuksen järjestäjän päätäntävaltaa asiassa, mutta samalla tulisi kuitenkin ottaa huomioon, miten opetuksen turvallisuus taataa oppilaille ja opettajille. Uudistuneeseen tilanteeseen saatiin myös ulkopuolista apua, kun Keski-uudenmaan tanssiopiston kanssa viriteltiin yhteistyötä vanhojen tanssien muokkaamiseksi poikkeustilaan sopivaksi ja videoiden välittämistä liikunnanopettajille. Jäsenistön toiveita tiedusteltiin Liiton Facebook kanavalla ja toivon mukaan videoidut tanssit palvelevat monipuolisesti liikunnanopettajia.

Poikkeusaika ei muuta opetussuunnitelmaa

Vaikka elämme nyt poikkeusaikaa, ei se muuta liikunnanopetuksen tärkeyttä tai opetussuunnitelman tavoitteita. Valtion liikuntaneuvosto antoi kannanottonsa liikunnan ja urheilun harrastamisen jatkumisen turvaamisesta. Kannanotossa tuodaan varsin selvästi esille, että kuntien on tärkeää varmistaa, että opetussuunnitelman mukainen liikunnanopetus toteutuu kaikille lapsille ja nuorille myös poikkeusaikana.

Jäsenkysely liikkeellä

Syksyn aikana lähti liikkeelle jäsenkysely. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli korona-ajan liikunta, mutta samalla halusimme tiedustella, mitä on tapahtunut koulun liikuntapäiville. Viime syksynä tasa-arvovaltuutettu linjasi, ettei oppilailta voi pyytää maksua esimerkiksi liikuntapäivän maksuihin. Halusimme selvittää, miten tämä linjaus on vaikuttanut liikuntapäivien olemassa oloon ja niiden tarjontaan. Korona-ajan liikunnasta kiinnostaa erilaiset toimintatavat ja millaisia erilaisia mobiilisovelluksia opetuksen toteuttamisessa on hyödynnetty. Tämän lisäksi tiedustelimme, onko yliopistojen pisteytystyökalu jollain tavalla vaikuttanut esimerkiksi opetettavien kurssien tai kirjoittajien määrään. Jäsenkyselyn tuloksia esitellään kevään mittaan Liito-lehdessä.

Hyvää joulun aikaa toivottaen

Kasper Salin, puheenjohtaja