LIITO 3/21 puheenjohtajalta: Uusi oppivelvollisuuslaki astui voimaan

20.9.2021

Urheiluntäyteinen ja poikkeuksellisen lämmin kesä on takana. Kesä tarjosi hyvät mahdollisuudet ulkoliikuntaan ja tiedotusvälineet raportoivatkin monien liikuntamuotojen kasvattaneen suosiotaan kuluneen kesän aikana. Toivottavasti myös olympialaiset ovat innostaneet lapsia, nuoria ja vähän vanhempiakin innostumaan liikunnasta.

Uusi oppivelvollisuus voimaan

Elokuun alussa astui voimaan uusi oppivelvollisuuslaki. Uuden lain mukaan oppivelvollisuus ulottuu 18. ikävuoteen asti. Oppivelvollisuuden pidentyminen tarkoittaa myös sitä, että koulutus on maksutonta opiskelijalle. Näin ollen opetuksen edellyttämät oppimateriaalit, sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat opiskelijalle maksuttomia. Jatkossa ei voida myöskään periä opiskelijoilta maksua esimerkiksi lajikokeiluihin liittyvistä maksuista. Vaikka oppivelvollisuuden pidentäminen on nähtävä hyvänä uudistuksena, on opettajien näkökulmasta huolenaiheena resurssien vähentyminen. Huolena on, että tämä voi vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi tarjottaviin mahdollisuuksiin tai opetusmateriaalien laadun heikkenemiseen.

Lukion uusi opetussuunnitelma myös voimaan

Lukioissa toinen iso muutos oli uusien opetussuunnitelmien voimaantulo. Edellinen opetussuunnitelma ehti olla voimassa vain viisi vuotta. Terveystiedon osalta muutos oli siinä mielessä toivottu, että pakollisen kurssin sisältö oli jo pitkään ollut varsin laaja. Nyt ykkösmoduulin sisältö muuttui pitkälti voimavaralähtöiseksi ja paljon sisältöjä siirtyi syventäviin moduuleihin. Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa aiempaa paremmin myös kurssien yhdistelyn ja oppiainerajat ylittävät toteutukset. Niin ikään korkeakouluyhteistyön olisi tarkoitus alkaa aiempaa painokkaammin lukio-opetuksessa. Nähtäväksi jää, miten esimerkiksi korkeakouluyhteistyö toteutuu pienemmillä paikkakunnilla tai miten eri oppiaineiden integrointi onnistuu.

Koronatilanne varjostaa alkavaa opetusta

Pääkirjoitusta kirjoitettaessa Korona-viruksen uusi aalto oli alkanut jyllätä ja lukukauden alkaessa esiintyi synkkiä pilviä. Epäselvyys siitä, mitä syksy toisi tullessaan velloi ilmassa. Lukuisat kasvatusalan ammattilaiset ja opetusministeri olivat sitä mieltä, että etäopetukseen siirtyminen tulisi olla viimeisiä keinoja. Monien mielestä juuri lapset ja nuoret ovat joutuneet kärsijöiksi koronatilanteen aikana. Tärkeää olisikin turvata lähiopetus turvallisesti. Niin ikään olisi toivottavaa, että syntyneitä oppimisvajeita lähdettäisiin paikkaamaan ja siihen löydettäisiin oikeat keinot ja riittävästi resursseja. 

Opintopäivät

Koronavirustilanteen pahentuminen nosti huolen myös opintopäivien järjestämisestä. Epävarmuus päivien järjestämisestä velloi elokuun alussa, ja koronatilanteen pahentuminen ei helpottanut asiaa lainkaan. Lopulta opintopäivät päätettiin perua turvallisuusnäkökohta huomioiden. Lisäksi vaakakupissa painoi ajatus siitä, saavatko opettajat edes lupaa lähteä. Nyt opintopäivät on siirretty syksylle 2022 ja edelleen pitopaikkana on Vantaa. 

Koulutustarjontaa syksylle

Vaikka koronatilanne varjostaakin alkanutta lukuvuotta, on Liito ry:n toimesta luvassa erilaisia koulutuksia. Syksyn koulutuksista ”liikunta opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukena” -koulutus järjestetään etäyhteydellä. Tämän lisäksi viime keväänä hyväksi koettu terveystiedon ylioppilaskirjoitusten pisteytyksen yhteinen keskustelutilaisuus järjestetään etäyhteydellä myös syksyllä. Opintopäivien puutetta pyritään mahdollisuuksien mukaan paikkaamaan alueellisilla koulutuksilla.

Materiaalipankki

Koska Koronatilanne on vaikeuttanut Liiton koulutusten järjestämistä, on Liito ry päättänyt kehittää materiaalipankkiaan opetuksen suunnittelun tueksi. Liikunnan ja terveystiedon opettaja Anna Haapalainen työskentelee syksyn tuottaen materiaalia ja linkkejä materiaalipankkiin, joka kokonaisuudessaan julkaistaan myöhemmin syksyllä. Syksyn mittaan Anna jakaa kuitenkin ideoita viikottain Liito ry:n sosiaalisen median kanavilla. Näin ollen viimeistään nyt kannattaa ottaa seurantaan Liiton sosiaalisen median tutut kanavat facebook ja Instagram ja tilata youtube-kanava, jonka sisältöä lisätään nyt kovaa vauhtia. 

Hyvää alkavaa lukukautta

Kasper Salin, puheenjohtaja

Lue koko lehti LIITO 3/21: Moniammatillinen yhteistyö jäsensivuilta

Kirjapino, jonka päällä omena.