LIITO 3/21 pääkirjoitus: Moniammatillinen yhteistyö

17.9.2021

Aurinkoiset kesälomapäivät ovat pikkuhiljaa vaihtuneet ilahduttaviin kohtaamisiin opiskelijoiden ja kollegoiden kanssa. Vaikka vallitseva koronatilanne vaikuttaa edelleen arkeemme monella tapaa, on kuitenkin koulun käytäviltä korviin kantautunut niin nuorten kuin aikuistenkin keskusteluista tyytyväisyys kuluneeseen kesään. On ollut hienoa kuulla, että kaikkien rajoitusten ja turvaväliohjeistuksien keskellä on moni löytänyt itselleen uusia harrastus- ja liikuntamuotoja.

Moniammatillinen yhteistyö

Nykypäivänä moniammatillisuus ja yhteistyö voidaan ymmärtää ja sisäistää monella tapaa. Parhaiten monimerkityksellisyys tulee ilmi niin kirjallisuutta selatessa kuin eri ihmisten kanssa aiheesta keskustellessakin. Käsissäsi olevaan lehteen on poimittu toimintamalleja ja kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä koulumaailmassa. Moniammatillisen yhteistyön merkitys eri koulutusasteilla tulee korostumaan tulevina vuosina entistä enemmän uuden oppivelvollisuuslain astuttua voimaan elokuun alussa. Toisaalta myös pitkittynyt koronatilanne on vaikuttanut siihen, että arkeemme on lisääntyvässä määrin tullut monenlaisia yhteistyökuvioita eri tahojen ja ammattikuntien kanssa. Viikoittain vastaan tulee yhä useammin kohtaamisia ja tilanteita, joihin tarvitsemme myös muiden ammattialojen osaamista ja tukea, lähikollegoiden tukiverkon lisäksi.

Ratkaisukeskeisyys

Moniammatillinen yhteistyö painottuu nykyisin ratkaisukeskeisyyteen, jossa kaikki osallistujat tekevät töitä yhteisen hyvinvoinnin eteen. Opiskelijat halutaan nähdä kokonaisvaltaisesti huomioiden niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaaliset voimavarat. Koulujen moniammatillisissa tiimeissä kaiken keskiössä on opiskelija, jossa hänen jo olemassa olevat vahvuudet otetaan huomioon. Opiskelijoiden toimintakykyä ja selviytymistä arjessa pyritään lisäämään hyödyntäen monipuolisesti erilaisia työkaluja ja toimintamalleja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi.

Liikunnan ja terveystiedon opettajat ovatkin mielestäni yksi tärkeä lenkki näissä moniammatillisissa tiimeissä, joissa eri ikäisille oppilaille annetaan tietoa ja työkaluja sekä toimintamalleja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseen. Silmäillessäni lehteä läpi olen ilahtuneena voinut huomata, että koulumaailmassa on jo olemassa monia hyviä käytänteitä ja kokeiluja moniammatillisesta yhteistyöstä.

Liikunta on lääke

On tärkeää muistaa kaikkien muutosten ja uudistusten keskellä myös huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Se, millaisen moniammatillisen tukiverkon kukin on itselleen tähän hetkeen mennessä muodostanut, on yksilöllistä. Kaiken vallalla olevan keskeneräisyyden sietämiseen ja arjessa jaksamiseen on olemassa monenlaista neuvoa, vinkkiä, ohjetta, toimintamallia. Itselleni hyvää mieltä ja oloa tuo seuraava liikuntalääketieteen professori Rainer Rauramaan jakama viisaus: Liikunta on tehokas lääke, jonka voi myös itse määrätä itselleen. Tämäkin lääke auttaa vain, jos sitä nautitaan säännöllisesti ja monipuolisesti, muistaen aloittaa lääkitys järjen ja maltin kanssa. Oikein annosteltuna siitä ei ole juurikaan ikäviä sivuvaikutuksiakaan.

Energistä syksyn alkua ja virkistäviä kohtaamisia arjessa!

Satu Ovaska, tiedotustoimikunnan puheenjohtaja

Lue koko lehti LIITO 3/21: Moniammatillinen yhteistyö jäsensivuilta

Monia käsiä yhdessä ympyrässä.