LIITO 3/2020 puheenjohtajalta: Liikunnanopetuksen digikolmiloikka

14.9.2020

Kulunut kevät muutti liikunnanopetuksen täysin. Perinteiset työvälineet, liikuntavälineet, vaihtuivat tietokoneisiin, Ipadeihin ynnä muihin tietoteknisiin välineisiin, jotka mahdollistivat oppilaiden ohjeistamisen etänä. Vaikka koronatilanne helpottui kesäksi, on tällä hetkellä edessä taas epätietoisuutta siitä, miten liikunnan ja terveystiedon opetusta toteutetaan alkavana lukukautena.

Koronakevät on takana ja säilyy varmasti poikkeuksellisena keväänä muistoissa pitkään. Koronakevät pakotti liikunnanopettajat melkoiseen digikolmiloikkaan, sillä hyvin lyhyen ajan puitteissa piti ottaa haltuun hyvin erilaisia tapoja opettaa. Opetusta toteutettiin etäopetuksena livelähetysten muodossa, sosiaalista mediaa tai puhelinsovelluksia hyödyntäen tai koulun peda-net, google classroom tai muuta oppimisympäristöä hyödyntäen. Alun hämmennyksen ja ihmettelyn jälkeen poikkeusjärjestelyt alkoivat kuitenkin rullata liikunnanopettamisessa ja Opetushallituksen ohjeistukset toivat turvaa opetuksen toteuttamiseen.

Ohjeistuksia opetuksen toteuttamiseen

Pääkirjoitusta kirjoitettaessa valmistauduttiin alkavaan lukukauteen. Alkava syksy näyttäytyi epävarmana aikana, sillä koronaviruksen toinen aalto näyttää alkaneen Euroopassa. Millainen syksystä kehkeytyy, on vielä hieman hämärän peitossa. Liikunnanopetukseen liittyi monia kysymysmerkkejä. Voiko pelata joukkuepelejä, voinko käyttää yhteisiä välineitä, entä miten käy Move!-mittausten? Liito ry teki oman suosituksensa opetushallituksen ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden pohjalta. Lähtökohtaisesti opetusta tulisi toteuttaa turvavälit huomioiden ja kontakteja välttäen. Tämä ohje rajaa jo monia liikuntamuotoja ulkopuolelle tai ainakin tarkasti pohdittavaksi, onko näiden toteuttaminen liikuntatunneilla turvallista. Opettajaa velvoittaa kuitenkin tarkasti se, että oppilaiden turvallisuuteen liittyvät näkökohdat tulevat huolellisesti ja tasapuolisesti huomioitua. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on myös lähetetty ohjeistus Move!-mittausten toteuttamisesta elo-syyskuussa. Ainakin toistaiseksi mittaustulosten syöttäminen tulee tapahtua 30.9.2020 mennessä.

Muutoksia koulutustarjonnassa

Liiton toimintaa Koronakevät kuritti koulutusten perumisella. Lisäksi vaihtoehtoisten järjestämistapojen pohdintaa alkavan syksyn koulutusten osalta on käyty koko elokuun ajan. Väistämättä tilanne on johtanut myös siihen, että on pitänyt pohtia Vantaan opintopäivien järjestämiseen liittyviä toimenpiteitä. Toisaalta vallitseva tilanne on johtanut pohdintaan siitä, miten koulutuksia tulevaisuudessa järjestetään. Etäyhteyksien hyödyntäminen on tullut viimeistään nyt tutuksi opettajille ja näin ollen niiden hyödyntäminen esimerkiksi täydennyskoulutusten järjestämiseen voisi olla jatkossa varteenotettava vaihtoehto. Joitakin kokeiluja tullaan varmasti syksyn aikana tekemään ja syksyn kokemusten myötä pohditaan, miten koulutuksia esimerkiksi ensi vuonna tullaan toteuttamaan. Syksyn tulevia koulutuksia on hyvä tarkkailla Liiton sivuilta mahdollisten muutosten vuoksi. Lähtökohtaisesti kuitenkin miniopintopäivät pyritään järjestämään paikallisesti neljällä paikkakunnalla. Vallitsevasta tilanteesta johtuen myös Vierumäen kansainvälinen liikunnanopettajaseminaari peruuntui. Katseet on kuitenkin suunnattu jo vuoteen 2022 uutta seminaaria varten.

Uusi normaali, myös liikunnanopetuksessa?

Kulunutta kevättä ja mahdollisesti poikkeusjärjestelyin toteutettavaa alkavaa lukukautta ei tulisi nähdä ainoastaan negatiivisessa valossa, vaikka opetuksen järjestäminen olisikin ollut varsin haastavaa. Tulevaisuutta ajatellen olisi tärkeää pohtia, mitä uutta poikkeusaika antoi liikunnanopetukseen? Uuden ideointi, oppilaiden autonomian lisääntyminen, ja tietoteknisen osaamisen lisääntyminen ovat esimerkkejä asioista, jotka olisivat voineet jäädä toteutumatta ilman poikkeusaikaa. Osalle oppilaista poikkeusaikana järjestetty liikunnanopetus on voinut antaa tilaisuuden suorittaa ilman kokemusta ulkopuolisesta paineesta, esimerkiksi epäonnistumisen pelko muiden katsoessa. Poikkeustilanteessa osa oppilaista on voinut päästä näyttämään taitojaan jopa paremmin, kuin normaalilla liikuntatunnilla tai suorittamaan liikuntamuotoja, joita ei tavallisesti olisi tullut tehtyä.

Tsemppiä alkaneeseen syksyyn

Kasper Salin, puheenjohtaja