LIITO 3/19 puheenjohtajalta: Huojennusta liikunnanopetukseen

17.9.2019

Aurinkoinen kesä on taittunut jo syksyksi ja kouluvuosi on jo hyvässä vauhdissa. Liito ry:llä on edessä koulutuksentäyteinen syksy, joten kannattaa tutustua kattavaan tarjontaan ja poimia koulutuspäivämäärät talteen.

Edellistä pääkirjoitusta kirjoittaessa vaalit eivät olleet vielä ratkenneet. Näin ollen edellisen pääkirjoituksen jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon asioita, jotka vaikuttavat lähitulevaisuudessa koulutuskenttään. Isoin näistä lie nee ajatus oppivelvollisuuden pidentämisestä. Yksi merkittävä asia tämän suhteen on koulutuksen maksuttomuus ja miten tämä tulee vaikuttamaan esimerkiksi liikunnan kurssien sisältöihin. Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmasta huomio kiinnittyy oppivelvollisuuden nostamisen lisäksi harrastusmahdollisuuden takaamiseen koulupäivän yhteydessä, ns. Islannin mallin mukaisesti. Lasten liikunnan lisääminen on erityisen kannatettavaa, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten tämä lopulta toteutetaan.

Yleisesti opettajien keskuudessa paljon keskustelua herättänyt aihe on vuosityöaika. Ensi syksynä perusopetuksen vuosityöaikakokeiluun lähtee mukaan kahdeksan koulua neljästä eri kunnasta. Kyseessä on kolmivuotinen kokeilu, jonka OAJ voi irtisanoa, mikäli kokeilukouluissa tulee ylitsepääsemättömiä ongelmia. Liito ry seuraa tilannetta ja on yhteydessä kokeilukouluissa oleviin opettajiin vuosityöaikakokeilun aikana. Toivomme saavamme myös lehteen juttua vuoden alussa vuosityöaikakokeilusta liikunnanopettajan näkökulmasta.

Loppukevään aikana Liito ry esitti myös OAJ:n hallitukselle, että liikunnanopettajan siirtymien vuoksi, tulisi opetusvelvollisuuteen tehdä huojennus. OVTESiin on kirjattu ns. kiertävän opettajan huojennus, mikäli opettaja siirtyy oppilaiden kanssa toisen koulun tiloihin. Tämä ei kuitenkaan sisällä toiseen opetusympäristöön siirtymistä, kuten liikunnanopettaja usein tekee eri liikuntapaikoille siirryttäessä. Kirjaukset ovat olleet virkaehtosopimuksessa jo vuodesta 1971 ja nykyisenmuotoiset vuodesta 1979. Vuoden 1979 jälkeen liikunnanopetus on entistä enemmän siirtynyt koulun pihoilta ja liikuntasaleista muihin liikuntaympäristöihin. Tämän lisäksi koulut ja ryhmäkoot ovat kasvaneet, mikä johtaa siihen, ettei koulun tilat riitä kaikille ryhmille. Jäämme odottelemaan asian edistymistä.

Liito ry:n edustajat vierailivat elokuun aikana opetus- ja kulttuuriministeriössä. Keskusteltavina aiheina olivat muun muassa ryhmäkoot ja opettajamitoitus, ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrä, liikuntapoliittinen selonteko ja siitä erityisesti koululiikunnan asteittainen lisääminen, hallitusohjelman Islannin mallin jalkauttaminen, sekä yliopistojen pisteytysmallin ohjausvaikutukset.

Heti syksyn alkuun Liito ry järjesti terveystiedon teemapäivän, joka keskittyi oivaltavaan oppimiseen, tulevaisuuden osaamiseen sekä sähköisiin oppimisalus- toihin ja huuhaaterveysväitteisiin. Koulutus keräsi pienen, mutta innokkaan joukon kouluttautumaan. Tämän lisäksi syksyllä on luvassa myös perinteinen terveystiedon syysseminaari, joka pureutuu terveystiedon itsemittaamiseen ja sen ongel- mallisuuteen. Koulutus soveltuu terveystiedon opettajille, mutta myös liikunnanopettajille, jotka ovat työssään perehtyneet esimerkiksi nuorten urheilijoiden suorituskyvyn parantamiseen vaikkapa urheilulukioissa.

Syksyn aikana on tarjolla myös lukuisia muita koulutuksia liikunnanopetukseen. Juhlatansseja koulutetaan sekä Kouvolassa että Helsingissä ja miniopintopäiviä järjestetään yhteensä neljällä paikkakunnalla. Tämän lehden sivuilta voit lukea myös kokemuksia kuluneen kesän kansainvälisiltä kursseilta Virosta ja Italiasta.

Toivotan kaikille antoisaa lukuvuotta

Kasper Salin
puheenjohtaja
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry. 

Kuva: Anne Lius-Liimatainen

Lue koko lehti jäsensivuilta.