LIITO 2/23 pääkirjoitus: Tasapainottelua ja pieniä valintoja – kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

5.5.2023

”Mutta Ihaa”, sanoi Puh osaaottavasti, ”mitä me voimme… tuota kuinka me voimme… entä jos

me…”

”Oikein”, sanoi Ihaa. ”Hyviä ehdotuksia. Joku varmasti käy. Kiitos Puh.”

Hyvinvointia voidaan ajatella kokonaisuutena, joka muodostuu rakennuspalikoista. Hyvinvoinnin rakennuspalikoista on tärkeää pitää huolta läpi elämän olemassa olevien kykyjen mukaan, sillä jos osa rakennuspalikoista puuttuu, kokonaisuus kärsii. Arjessa hyvinvointia ja terveyttä vaalivia valintoja tehdään päivittäin, mutta pysähdymmekö miettimään, mistä kaikesta tämä kaikki muodostuu ja mistä tietää olevansa hyvinvoiva? Annammeko enemmänkin arvomaailmamme tai motivaation tai jonkin muun asian ohjata arjessa valintojamme?

Koulutaipaleella nuoret kohtaavat monenlaisia odotuksia ja haasteita sekä paineita eri suunnista.Heille ei ole välttämättä vielä kehittynyt tarpeellista määrää ymmärrystä ja keinoja hyvinvoinnista ja terveyden huolehtimiseen. Nuoret elävät pitkälti tässä ja nyt hetkessä, jolloin hyvinvoinnin ja mielenterveyden merkitys arjessa jaksamiseen ei välttämättä ole realisoitunut. Niin nuoruudessa kuin myöhemmissäkin elämänvaiheissa on tärkeää tuntea kuuluvansa yhdenvertaisena johonkin ryhmään tai yhteisöön. Myös nähdyksi ja kuulluksi tuleminen omana itsenään on tärkeää, mikä luo niin nuoren kuin aikuisenkin mielenterveydelle ja hyvinvoinnille pohjaa selvitä arjen asettamista haasteista.

Käsillä olevaan lehteen olemme saaneet monesta eri näkökulmasta kirjoitettuja artikkeleita liittyen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Artikkeleista toivottavasti löytyy kaikille pieniä tai isompiakin askelmerkkejä sekä vinkkejä omaan työhön ja hyvinvoinnin tukemiseen. Lehden sisäsivuilta löydät puolestaan infoa tulevista Opintopäivistä syyskuun alussa Tampereella, jonka yhteydessä järjestetään perinteisesti myös LIITO ry:n vuosikokous. Lisäksi pieni vinkkaus omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimiseen.  Nyt on tarjolla mahdollisuus lähteä syksyllä mukaan KIILA-kuntoutukseen, joka järjestetään yhteistyössä Liito ry:n ja Imatran Kylpylän kanssa. Toisena vinkkauksena terveystiedon oppitunneille on Liikenneturvan järjestämä virtuaalinen oppitunti – teemalla päihteet ja liikenne, joka on suunnattu sekä yläkouluille että toiselle asteelle toukokuun toiseksi viimeisellä viikolla!


Seuraavan lainauksen siivittämänä toivotan aurinkoisen virkistävää kesälomaa!

Satu


”Olisi pitänyt arvata”, sanoi Ihaa. Loppujen lopuksi ei ole aihetta valittaa. Minulla on ystäväni.

Vasta eilen joku puhui minulle. Ja viime viikolla – vai oliko se edellisellä?

Kani törmäsi minuun ja sanoi: ”Voi Harmi! Se on sitä seuraelämää. Aina sattuu ja tapahtuu.”