LIITO 2/2020 puheenjohtajalta: Liikunnanopetuksen järjestely poikkeusoloissa

11.5.2020

Opintopäivät olivat juuri alkamassa, kun uutisissa epäiltiin ensimmäisiä korona-virus tartuntoja Suomessa. Rovaniemellä epäiltiin koronavirus tartuntaa turisteilla. Kuukautta aiemmin mystinen taudinaiheuttaja oli tunnistettu koronavirukseksi. Tähän koronavirusten ryhmään kuuluvat myös aiemmin 2000 luvulla tutuiksi tulleet SARS-COV (2003) ja MERS-COV (2012).

Helmikuun alussa monella oli jo tiedossa, millaisia toimenpiteitä Kiinassa oltiin tehty koronavirukseen liittyen. Tästä huolimatta suurimmalle osalle tuli yllätyksenä, mihin tämä lopulta tulisi johtamaan. Opintopäivistä ehti kulua vajaa puolitoista kuukautta, kunnes myös Suomessa koulut laitettiin kiinni ja kaikkea liikkumista kehotettiin välttämään. Koulujen sulkemisen myötä opettajat olivat uudenlaisen tilanteen edessä. Miten etäyhteydellä opetusta toteutettaisiin? Samaan aikaan liikunnanopetuksessa nousi kaksi varsin keskeistä kysymystä. Kuka on vastuussa tai kenellä on korvausvastuu? Liito ry oli opetushallitukseen yhteydessä heti poikkeusjärjestelyiden alkaessa ja pian saatiinkin ohjeistuksia opettajille sekä Liito ry:n että opetushallituksen sivuille.   

Kun koulut suljettiin, pohdittiin kuumeisesti, miten liikunnan tai terveystiedon opetusta voisi toteuttaa etänä. Terveystiedon opetukseen soveltui hyvin videoyhteydellä annettava opetus sekä erilaisten alustojen hyödyntäminen, mutta liikunnanopetus tuotti enemmän haasteita. Erilaiset päiväkirjat, liikunnalliset tehtävät ja sekä mobiililaitteiden hyödyntäminen esimerkiksi karttapohjia hyödyntämällä ovat melko yksinkertaisia ja helposti käyttöönotettavia vaihtoehtoja. Liikunnan ja terveystiedon opettajat jakoivat innokkaasti materiaalejaan netissä. Samalla myös huomaamattaan moni taisi ottaa isoja digiloikkia melko lailla huomaamattaan. Monet opettajat jakoivat myös varsin auliisti vinkkejä ja ohjeita miten erilaisia digialustoja voi ottaa käyttöön. Avuksi tulivat myös monet palvelun tarjoajat, jotka antoivat omia materiaalejaan tai palvelujaan maksuttomasti käyttöön.

Kaiken hässäkän keskellä ylioppilaskirjoitukset saatiin runnottua läpi nopeutetulla aikataululla. Tämän vuoden terveystiedon koe osoittautui kysymyksiltään varsin onnistuneeksi ja viimeisen kysymyksen osalta jopa erittäin ajankohtaiseksi. Yhtä lailla ajankohtaiseksi osoittautui tämän lehden sivuilla oleva juttu verkko-opetuksen järjestämisestä liikunnassa. Poikkeuksellisen tilanteen myötä monella opettajalla valmiudet järjestää opetusta etäyhteydellä tai erilaisten tehtävien myötä ovat varmasti paremmat kuin ennen. Lehden sivuilla olevaa verkkokurssia opettajien tulisi pohtia siinä tilanteessa, että oppilas on esimerkiksi terveydellisistä syistä estynyt osallistumaan opetukseen. Mikäli oppilas on estynyt osallistumaan opetukseen, lienee paljon parempi, että hän tekee verkkokurssin kautta tehtäviä verrattuna siihen, ettei hän osallistu opetukseen lainkaan.

Korona-viruksen myötä myös Liito ry:n koulutuksen keväältä peruuntuivat. Osa koulutuksista on jo nyt siirretty syksylle. Kevään mittaan on mietitty myös uusia koulutussisältöjä sekä syksylle että keväälle. Samanaikaisesti Vantaan 2021 opintopäivien suunnittelu on jo hyvässä vauhdissa. Tätä kirjoitettaessa oli vielä epäselvää, mikä on kesän Vierumäen PE Seminaarin kohtalo.

Niin ikään epäselvää oli, mihin suuntaan virka- ja työehtosopimukset kallistuvat. Sopimus oli katkolla 31.3.2020. Yksityisen puolen sopimukset saatiin kuitenkin maaliin jo 24.3.2020 ja tässä yhtenä lopputulemana oli kiky-tuntien poistuminen. Näin ollen on melko vaikea uskoa, että kiky-tunnit jäisivät julkisen puolen sopimuksiin. Vallitsevassa tilanteessa on mahdollista, että sopimuksesta tulee lyhyt ja korotukset jäävät maltillisiksi.

Lähestyvä kesä näyttää penkkiurheilun näkökulmasta varsin köyhältä, sillä suurin osa kisoista, olympialaiset mukaan lukien, on peruttu. Toisaalta, tämä antaa tilaa omalle liikkumiselle ja mahdollisuuksia myös uusiin lajikokeiluihin tai kokonaan uuden harrastuksen haltuun ottamiseen. Pysykäämme aktiivisina kesällä ja nauttikaamme ulkoilmasta. Eihän sitä tiedä, milloin sitä taas joutuu jumittamaan neljän seinän sisällä.

Rentouttavaa kesää toivottaen

Kasper Salin