LIITO 2/19 puheenjohtajalta: Kuka tai mikä ohjaa liikuntapolitiikkaa vaalien jälkeen?

13.5.2019

Pitkä talvi jäi taakse ja kevätaurinko lämmittää mukavasti. Ulkoliikunnan riemu on parhaimmillaan, kun liikuntatunneilla saa vaihtaa paksun hupparin kevyeen t-paitaan ja talvikengät ovat vaihtuneet kesätennareihin. Auringon lämpö hellii oppilaita ja opettajakin pääsee nauttimaan mukavista ulkokeleistä.

Liikuntapoliittisen selonteon jälkikaikuja

Edellisessä lehdessä pureuduttiin liikuntapoliittiseen selontekoon ja Liiton antamiin näkemyksiin. Liikuntapoliittisen selonteon toimenpide-ehdotuksessa todettiin, että koululiikunnan määrää tulisi asteittain lisätä. Myös OAJ oli antanut oman näkemyksensä liikuntapoliittisesta selonteosta. OAJ:n näkemyksen mukaan opetuksen määrän kasvattamiselle on tuntijaossa painetta, mutta kovin paine ei kohdistu liikuntaan, jossa tunteja on vuoden 2012 tuntijaossa lisätty. OAJ on esittänyt tuntijakoon lisättäväksi ns. oman ryhmän tunteja, jotka olisivat toiminnallisia ja edistäisivät hyvinvointia ja ryhmäytymistä. Tässä vaiheessa herää kysymys, etteikö muissa oppiaineissa kuin liikunnassa ole sosiaalisia tavoitteita, jotka ainakin liikunnassa edistävät jo nyt edellä mainittuja tavoitteita? Vaikka laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa vuorovaikutus mainitaan, niin loppujen lopuksi oppiaineiden varsinaisissa tavoitteissa em. tavoitteet vilahtelevat varsin vähän, vaikka L2 ja L3 oppiaineiden tavoitteisiin olisikin kirjattu. Sen sijaan, että seuraavaan tuntijakoon lisättäisiin oman ryhmän tunteja, olisi em. tavoitteiden sisäänkirjoittaminen entistä vahvemmin oppiaineiden opetussuunnitelmiin tuntijakotyöskentelyä helpottavampi ratkaisu.

Liikuntapoliittisen selonteon toimenpide-ehdotuksen näkyivät varsin vähän myös eduskuntavaaleissa. Puolueiden liikuntapoliittisissa linjauksissa puhuttiin kyllä liikunnan merkityksestä, mutta selonteon selkeä linjaus siitä, että koululiikuntaa tulisi asteittain lisätä, jäi monelta huomioimatta. Näinkö on, että ensimmäistä kertaa toteutettu ja paljon asiantuntijatyötä vaatinut selonteko hautautuu vaalien jälkeen pöytälaatikkoon ja poliittista päätöksentekoa ohjaa vaalien jälkeen olettamukset tai ne henkilöt, jotka pitävät eniten ääntä asiasta? 

Liikuntavammat koululiikunnassa

Talvikuukausien aikana julkaistiin myös raportti liikuntavammoista osana Liitu-raporttia. Raportin mukaan koululiikunnassa sattuneiden liikuntavammojen määrät ovat lisääntyneet. Lisäys on huomattava, sillä vuonna 2014 liikuntavammoja sattui 14 prosentille, mutta vuonna 2018 jo 30 prosentille. Raportti ei kuitenkaan anna kuvaa siitä, millaisista tilanteista tai liikuntavammoista oli kyse. Näin ollen toimenpiteitä turvallisemman liikunnanopetuksen linjauksista ei raportissa linjata. Sen sijaan opettajien täydennyskoulutusta turvallisuuden lisäämiseksi peräänkuulutetaan.

Lukion opetussuunnitelma 2021

Maaliskuun puolivälissä lukion uuden opetussuunnitelman luonnokset tulivat kommentoitavaksi. Terveystiedon sisällöissä tapahtui melko isojakin siirtelyitä. Luonnos vaikuttaa opettajan näkökulmasta siltä, että pakollisen kurssin aikana olisi mahdollisuus keskittyä aiheisiin syvällisemmin ja kurssi on voimavaralähtöisempi kuin aiemman opetussuunnitelman mukainen pakollinen kurssi. Liikunnan luonnoksessa ”uusia haasteita”-kurssi on ajatukseltaan hyvä, mutta aiheuttaa huolen siitä, millaisia resursseja kurssille osallistuminen vaatii opiskelijalta? Johtaako uusiin lajeihin tutustuminen tutustumiskäynteihin ja sitä kautta kustannuksia opiskelijalle?

Eurooppalainen liikuntapäivä

Syksyllä 2019 järjestetään taas eurooppalainen liikuntapäivä. Viime vuonna ko. päivän aikana liikkui yhteensä yli kaksi miljoonaa eurooppalaista koululaista. Liito ry on organisoimassa yhdessä 28 muun Euroopan maan kanssa vuoden 2019 eurooppalaista liikuntapäivää. Mikäli oman koulusi liikuntapäivää ei vielä ole lyöty lukkoon, liity mukaan eurooppalaiseen liikuntapäivään, joka järjestetään viikolla 39. Liittyminen on varsin yksinkertaista ja onnistuu sivulla www.essd.eu. Kaikkien osallistuneiden koulujen kesken LIITO ry arpoo lahjakortteja Piresman nettikauppaan. Katso lisätietoja ja osallistumisohjeet tämän lehden kannen sisäsivulta.

Kesän lähestyessä on aiheellista orientoitua ansaittuun kesälomaan, mutta seuraavaa lukukautta ajatellen on hyvä pitää mielessä kesän aikana olevat kansainväliset täydennyskoulutusmahdollisuudet. Aiempina vuosina on voinut lukea Italiassa järjestettävästä Malsin kesäkurssista upeissa maisemissa. Tämän lisäksi kesällä on mahdollisuutta kouluttautua myös lähempänä, sillä Viron Paidessa järjestetään kesäkurssi elokuun alussa. Tässä yhteydessä on hyvä mainostaa myös tulevana syksynä terveystiedon koulutuksesta, joka pureutuu sähköisiin oppimisalustoihin, ja terveyden huuhaaväitteisiin. Ohjelmaan on saatu puhujaksi myös professori Kirsti Lonka, joka puhuu oivaltavasta oppimisesta. Koulutus järjestetään 23.8. Helsingissä.

Toivotan kaikille rentouttavaa kesää.

Kasper Salin
puheenjohtaja
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry. 

Lue koko lehti jäsensivuilta.