LIITO 1/23: Liikunnan aineenopettaja- ja luokanopettajakoulutus – uusi koulutus alkaa syksyllä 2023!

17.2.2023

Teksti: Heikki Hurskainen
Kuva: Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto tarjoaa ensi syksystä alkaen mahdollisuuden kouluttautua samalla kertaa liikunnan aineenopettajaksi ja luokanopettajaksi uudessa LiikLo-koulutuksessa. Kouluttamalla kaksoiskelpoisia opettajia pyritään takaamaan liikuntakasvatuksen laatu läpi oppilaan koulupolun sekä vastaamaan lisääntyvien yhtenäiskoulujen tarpeisiin.  Liikunnan- ja luokanopettajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa pedagogisesti taitavia, omaa työtään tutkivia ja kehittäviä kasvattajia ja opettajia perusopetuksen monipuolisiin tehtäviin.

Suomessa on Tilastokeskuksen tietojen mukaan noin 470 yhtenäiskoulua, joiden osuus koulujen kokonaismäärästä on viime vuosina ollut kasvava. Tulevaisuuden koulut tarvitsevatkin entistä laaja-alaisempia osaajia opettamaan ja kehittämään kouluarkea esimerkiksi fyysisesti aktiivisemmaksi.  Uudella koulutuksella koulutetaan aineen- ja luokanopettajia, joilla on vahva liikuntapedagoginen osaaminen ja ymmärrys lapsen ja nuoren kehitysvaiheista, oppimisesta ja oppimisen edellytyksistä eri ikäisenä. Koulutuksensa myötä pätevät ja myös muodollisesti kelpoiset liikunnanopettajat voisivat aloittaa ennakoivan työskentelyn oppilaiden kanssa jo alaluokilla ja jatkaa vaativan siirtymävaiheen yli yläkouluun, jolloin saatettaisiin ehkäistä suomalaisten koululaisten fyysisen aktiivisuuden määrän väheneminen yhtä dramaattisesti kuin tällä hetkellä.

Alakouluikäisten keskuudessa ammattitaitoisen opettajan on helpompaa esimerkin ja positiivisen vuorovaikutuksen turvin vaikuttaa elinikäiseen oppimiseen, esimerkiksi juuri liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan omaksumiseen ja motoristen perustaitojen oppimiseen. Laadukkaiden liikuntatuntien lisäksi vähenevään fyysiseen aktiivisuuteen voidaan koulupäivän aikana vaikuttaa myös lisäämällä liikettä koulun arkeen muissa tilanteissa. Esimerkiksi opetussuunnitelman laaja-alaisissa tavoitteissa tuodaan esiin liikkumisen ja toiminnallisen oppimisen merkitys oppimiselle, luovalle ajattelulle ja oivaltamiselle. Liikkuminen on myös oiva työkalu, kun integroidaan eri oppiaineita, opetetaan ilmiölähtöisesti tai suunnitellaan esimerkiksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Kaksoiskelpoisuuden tarjoavat opinnot antavat erinomaisen pohjan toteuttaa näitä opetussuunnitelman kohtia.

Opetussuunnitelmien mukainen opetuksen kehittäminen sekä oppimisen ja opetuksen tutkiminen ovat olleet sekä Liikuntatieteellisen tiedekunnan että Opettajankoulutuslaitoksen keskiössä jo pitkään. Yhteistyössä kahden tiedekunnan kesken suunniteltu ja toteutettava koulutuspolku tarjoaakin opiskelijalle mahdollisuuden tarkastella opettajuutta ja oppimista laaja-alaisesti useasta eri näkökulmasta. Koulutus sisältää opintoja niin liikuntapedagogiikan kuin luokanopettajakoulutuksen tutkinto-ohjelmista sekä lisäksi opintoja, jotka on räätälöity täysin kaksoiskelpoisuuden tarjoavan koulutuksen tarpeisiin. Opinnoista on rakennettu monipuolinen ja käytännönläheinen kokonaisuus, jossa tulevat tutuksi muun muassa erilaiset liikkumisympäristöt, perusopetuksessa opetettavat aineet ja aihekokonaisuudet sekä erilaiset opetuskokeilut ja harjoittelut.

Koulutukseen valitaan vuosittain 10 opiskelijaa liikuntapedagogiikan ja 10 opiskelijaa luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valituista opiskelijoista erillisillä valintamenettelyillä.  Hakeutuminen koulutukseen tapahtuu hakemalla kevään yhteishaussa opiskelupaikkaa Jyväskylän yliopistoon joko liikuntapedagogiikan tai luokanopettajakoulutuksen tutkinto-ohjelmiin. LiikLo-ryhmästä Liikuntapedagogiikan opiskelijat valmistuvat liikuntatieteiden maisteriksi (LitM) ja saavat kelpoisuuden liikunnan aineenopettajaksi eri kouluasteille sekä luokanopettajaksi. Luokanopettajakoulutuksen opiskelijat valmistuvat kasvatustieteiden maisteriksi (KM) ja saavat kelpoisuuden luokanopettajaksi ja perusopetuksen liikunnanopettajaksi. Opintopolku on eriävistä tutkintonimikkeistä huolimatta suunniteltu kuljettavan pääosin yhdessä ja yhtenäisenä ryhmänä!

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä, hakemisesta sekä valintakokeista. 


Kirjoittaja Heikki Hurskainen työskentelee liikuntapedagogiikan yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa