LIITO 1/21 puheenjohtajalta: Liikunnasta ylioppilaskirjoitusaineen veroinen

22.2.2021

Piiroskuva diplomista.

Lukiodiplomeihin esitetään uudistuksia, ne tekisivät liikunnasta rinnastettavan oppiaineen niiden oppiaineiden kanssa, jotka voi tällä hetkellä suorittaa ylioppilaskokeena. Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että liikunnasta muodostuisi yhtä merkittävä esimerkiksi yliopistoihin pyrittäessä kuin muista ylioppilasaineista. Suunta on kuitenkin oikea.

Oppivelvollisuusikä nousee elokuussa

Vuoden 2020 lopulla vahvistettiin oppivelvollisuuden pidentäminen. Tämän tarkoituksena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa ja kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Uudistus ei automaattisesti tarkoita, että kaikki suorittaisivat toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa. Oppivelvollisuusiän nousun myötä opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Tämä tarkoittaa, että opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, oppikirjat ja muut materiaalit, ylioppilaskokeet, ja vähintään seitsemän kilometrin mittaiset koulumatkat. Poikkeuksen edellä mainittuun tekevät erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten urheiluvälineet tai soittimet.

Lukiodiplomien arvostus kasvaa?

Tammikuun alkupuolella opetusministerille luovutettiin selvitys taito- ja taideaineiden lukioaineiden kehittämisestä. Selvityksen keskeisenä viestinä oli, että lukiodiplomeista tulisi  kaikkia lukiokoulutuksen järjestäjiä velvoittavia ja jatkossa opiskelija voisi sisällyttää lukiodiplominäytön osaksi ylioppilastutkintoonsa ja siten korvata yhden viidestä ylioppilastutkinnon kokeesta. Lukiodiplomin rinnastaminen ylioppilasaineisiin toisi toivottua arvostusta lukiodiplomeita kohtaan ja selvityksen toimenpiteenä ehdotettu lukiodiplomin saavutettavuus kaikille lukiolaisille olisi erityisen toivottavaa.

Liito ry:n syksyn aikana keräämästä jäsenkyselystä käy ilmi, että yliopistojen pisteytystyökalu on vaikuttanut sekä liikunnan että terveystiedon kurssimäärien valintaan. Tämän lisäksi pisteytystyökalun vaikutus on näkynyt terveystiedon kirjoittajien määrän laskuna. Edellä mainittu lukiodiplomien kehittäminen voisi vaikuttaa positiivisesti liikunnan kurssimäärien valintaan. Terveystiedon oppiaineen merkityksen korostamiseksi yliopisto-opintojen kannalta Liito ry teki syksyn aikana videon, jossa nykyiset yliopisto-opiskelijat tuovat esille, miksi terveystiedon opiskelu on ollut merkityksellistä ja hyödyllistä nykyisten yliopisto-opintojen näkökulmasta. Video on vapaasti käytettävissä terveystiedon opetuksen yhteydessä ja se löytyy Liiton sivuilta.

Laturaivo vie ilon liikunnasta

Kuluva talvi on osoittautumassa erinomaiseksi talviliikunnan näkökulmasta. Pitkästä aikaa myös Etelä-Suomen kouluissa on mahdollista harjoitella hiihtotaitoja ja myös ulkojäät lienevät hyvässä kunnossa. Valitettavasti uutisissa on noussut esille ilmiöitä, jotka eivät tue lasten liikunnan harjoittelua. Laturaivo ja koululaisten häätäminen pois laduilta on noussut otsikoihin alkuvuodesta. On vaikea ymmärtää, miksi liikkumaan opettelevia lapsia ei aikuisten toimesta kannusteta, vaan heidät nähdään ainoastaan ladun tukkeena. Tuskin hiihtoladuilla on kuitenkaan käynnissä kansalliset hiihtokisat, vaan kyseessä on tavan liikkujat. Tällöin ei luulisi olevan niin kiire, etteikö siellä ehtisi hieman väistellä pienempiä hiihdon harrastajia. Negatiivinen palaute muilta ladun käyttäjiltä ei luo positiivisia liikuntakokemuksia eikä kannusta lapsia hiihtämään. 

Move!-mittausten tulokset

Joulukuun alussa julkaistiin myös syksyn Move!-mittausten tulokset. Positiivista oli huomata, että koronavuodesta huolimatta liikuntaa opettavat opettajat olivat toteuttaneet mittaukset erittäin tunnollisesti ja lopputuloksena oli yli 105 000 oppilaan tulokset järjestelmässä. Tämä on kaikkien aikojen suurin osallistujamäärä Move!-mittausten historiassa. Move!-mittauksissa huolta herätti etenkin heikentyvä kestävyyskunto. Mittauksia kommentoimassa olleen UKK-instituutin johtajan yksi viesti oli varsin selvä: kouluihin liikuntatunteja tulisi lisätä. Oppilaiden fyysisen kunnon polarisoitumista ja taitojen heikentymistä jo pidempään seuranneet liikunnanopettajat yhtynevät varmasti tähän toteamukseen.


Talviliikunnan riemua toivotellen:

Kasper Salin, puheenjohtaja