Liikunnanopettajan opetusvelvollisuus - tarkistuksen aika

9.11.2021

LIITO ry:n logo

Opetusalan työehtosopimukset päättyvät talvella 2022. OAJ lyö neuvottelutavoitteensa lukkoon joulukuussa. LIITO ry laittoi viestiä OAJ:n neuvottelijoille. Pääset lukemaan viestin sisällön alta. 

Liikunnanopettajien opetusvelvollisuus lukeutuu korkeimpiin opetusvelvollisuuksiin sekä perusopetuksessa (24) että lukiokoulutuksessa (23). Opetusvelvollisuuksien säätäminen osuu aikaan, joka kuvaa huonosti nykyliikunnanopettajan työnkuvaa ja työkuormitusta. Opetusvelvollisuuksien säätämisen aikaan liikunnanopettaja toimi koulun välittömässä läheisyydessä, joko koulun kentällä tai liikuntasalissa. Tämä toteutuu tänä päivänä enää harvoin. Nykyään liikuntaa opettava opettaja toimii hyvin paljon koululta etäällä olevissa liikuntaympäristöissä kuten, lähimaastossa, urheilukentällä, uimahallissa tai jäähallissa. Monesta koulusta voi myös puuttua kokonaan liikuntasali, jolloin opettaja on pakotettu toimimaan läheisissä liikuntahalleissa. Tällainen työnkuva tuottaa päivän aikana paljon siirtymiä eri liikuntapaikkojen ja koulun välillä. Lisäksi liikuntaa opettava opettaja joutuu käyttämään merkittävästi aikaa esimerkiksi liikuntatilojen varaamiseen. Säiden muuttuessa muutokset voivat olla nopeita ja pikaisten salivarausten lisäksi opettaja tiedottaa myös oppilaita tilamuutoksista. Siirtymisten kuormittavuutta lisäävät mahdolliset välineiden kuljettaminen ja niiden sijoittelu ja poiskerääminen tunnin päätteeksi. Mikäli liikunnanopetus tapahtuu huomattavan etäällä koulusta (esimerkiksi uinnin opetus) vaaditaan opettajalta kaikkien edellisten lisäksi myös yhteiskuljetusten järjestämistä. Edellä mainituissa on runsaasti työtä ennen kuin varsinainen tunnin suunnittelu on edes alkanut. Monesti liikunnanopettajat käyttävät välitunnin siirtymiseen eri liikuntapaikkojen välillä, jolloin varsinaista taukoa ei päivään edes mahdu.  

Liikunnanopettajan työ on jo itsessään kuormittavampaa kuin ns. tavallisen työntekijän työ. Liikuntasuoritteiden näyttäminen, liikkuminen oppilaiden mukana, oppilaiden suoritusten avustaminen ja varmistaminen sekä siirtymät päivän aikana tekevät liikuntaa opettavan opettajan työstä fyysisesti raskaan. Firstbeat yhtiön vertailuaineistossa on yli 34 000 suomalaisen vertailutiedot. Näihin tietoihin verrattaessa havaitaan liikunnanopettajan työn kuormittuneisuus sekä liikunnan intensiteetillä, että päivittäisillä askelmäärillä (Taulukot 1–2).   

Taulukko 1. Opettajien ja vertailuryhmän vuorokauden aikainen keskimääräinen liikunnan muoto sekä määrä. 

Taulukko 2. Opettajien ja vertailuryhmän askeleet, energiankulutus ja vaihteluvälit

Liikunnanopettajan työhön kuuluu myös paljon oppituntien valmistelua varsinaisen suunnittelutyön lisäksi. Suorituspaikkojen valmistelu ja turvallisuuden tarkistaminen kuuluu liikunnanopettajan päivittäiseen työhön. Liikunnanopetukseen sisältyy myös ajoittaisia jaksoja, joissa oppituntien valmistelu vie paljon aikaa, kuten uusien tanssituntien suunnittelu ja suunnistustuntien yhteydessä rastien vieminen metsään, niiden lähes päivittäinen tarkistaminen ja pois hakeminen. 

Näiden lisäksi liikunnanopettajan työhön sisältyy usein tai ajoittain paljon sellaista työtä, joita ei muiden opettajien työnkuvaan lukeudu. Näitä ovat mm. 

- Liikuntavarastojen siisteyden ylläpito (varastoja käyttävät myös iltakäyttäjät ja näiden jäljiltä voi olla siivottavaa useastikin) 

- Liikkuva koulu koordinaattorin tehtävät 

- Kerhojen organisointi

- Kilpailujen/tapahtumien/liikuntapäivien tai juhlaohjelmien organisointi

- Kasvavassa määrin liikuntaa itsenäisesti suorittavat oppilaat, opetuksen toteutus, suoritusten seuraaminen/videoiden arviointi

- Erilaiset koordinointi ja asiantuntijatehtävät esim. urheiluakatemiayhteistyö, liikuntapaikkarakentamisen suunnittelu kunnassa

- Liikuntavälinehuolto ja välinehankinnat 

- opetuksen koordinointi muiden koulujen opettajien kanssa (esim. tilavarausten sopiminen)

NS. tavallisen opettajan töihin verrattuna liikunnanopettaja tekee paljon sellaista työtä, jota vaaditaan vain siihen, että opetuksen aloittaminen on mahdollista. Kaikki normaalityö tulee vielä näiden päälle (opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä oppilaiden turvallisuuden takaaminen). Edellä mainittuihin kohtiin vedoten, edellytämme, että liikunnanopettajan opetusvelvollisuus lasketaan samalle tasolle kuin muiden taito- ja taideaineiden opettajien opetusvelvollisuus. Mikäli näin ei toimita, vaadimme kattavat perustelut siitä, miksi opetusvelvollisuutta ei lasketa ja millä todennetaan, että pienempi opetusvelvollisuus muille taito- ja taideaineille on perusteltua. 

Kasper Salin, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry, puheenjohtaja

Lähteet: 

Mäkinen, T. (2019). Liikunnan ja terveystiedonopettajien mitattu työn kuormittavuus. Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma.