Liikunnan- ja terveystiedonopettajien kerhotoimintaa ja sen tunnettuutta tulee lisätä

15.6.2020

Liikunnan ja terveystiedon opettajien paikallinen kerhotoiminta tarvitsee lisää näkyvyyttä liiton jäsenten keskuudessa, ilmenee Tiina Apajalahden Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:lle (LIITO) tekemästä opinnäytetyöstä. Työssä etsitään keinoja kehittää liikunnan ja terveystiedon opettajien paikallistoimintaa.

Tutkimusta varten Tiina Apajalahti teki kyselyn LIITO:n jäsenille. Sen mukaan jäsenistä, jotka eivät osallistu paikalliseen toiminaan (165 jäsentä) 41 % ei tiennyt, onko alueella olemassa paikallista toimintaa.

Opinnäytetyössä esitellään muutamia toimia, joiden avulla liiton paikallistoiminta saadaan paremmin näkyviin. Näitä ovat esimerkiksi jäsenlehteen perustettava oma palsta paikalliselle kerhotoiminnalle ja kerhotoiminnasta kertovan markkinointiviestin lähettäminen liiton kautta kunkin alueen jäsenille. Heitä, jotka eivät ole vielä liiton jäseniä, voidaan tavoittaa alueellisia opettajien tiedotuskanavia hyödyntämällä.

Tilausta paikallistoiminnan lisäämiselle

Tulosten perusteella kiinnostusta paikalliselle toiminnalle on, sillä noin kolmannes vastaajista osallistuisi toimintaan varmasti ja noin puolet voisi ehkä osallistua. Myös uusia toiminnan toteuttajia on tulosten mukaan tarjolla. Vastaajista 18 % olisi valmis osallistumaan ja 52 % olisi ehkä valmis osallistumaan toiminnan toteutukseen.

­– Liiton tulee ehdottomasti kartoittaa tarkemmin ne maantieteelliset alueet, joilla toimintaa ei vielä ole ja innostaa jäseniä mukaan, toteaa Apajalahti.

Työstä käy ilmi, että paikallisen toiminnan aloittamista tulee tukea eri keinoin. Toimivat kerhot voi tukea toiminnan aloittamisessa ja lisäksi liiton on panostettava paikalliseen työhön järjestämällä paikallista koulutusta enenevässä määrin myös uusien alueiden kanssa. Opinnäytetyön tuotoksena valmistuva kerhotoiminnan opas antaa eväitä toimintaan.

–  Paikallisen toiminnan tukeminen tukee myös koko liiton toimintaa, Apajalahti muistuttaa.

Lisätietoja: Tiina Apajalahti, tiina.apajalahti@liito.fi, p. 040 567 3793.

Linkki opinnäytetyöhön