Perusopetuksen liikunnan ja terveystiedon päättöarvioinnin arviointimatriisit

19.5.2021

Opetushallitus on tarkentanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiosuutta valmistelemalla päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9. Myös aikaisempia arvosanan 8 kriteereitä on täsmennetty. Uudistetut kriteerit otetaan kouluissa käyttöön 1.8.2021 ja niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa 9.-luokkalaisten päättöarvioinnissa keväällä 2022.

Lisätietoa Opetushallituksen sivuilta.

LIITO ry on laatinut tiivistetyt arviointimatriisit arvioinnin tueksi, jotka löytyvät alta.  

Hymynaamoja